MN-LAMU 2016

MN-LAMU er eit sammensatt utval som handsamar ulike saker knyttet til HMS-arbeid.

 

Tid og sted: Kl 1300 i Fakultetsstyrerommet V349

Vår: 13. juni (mandag)

Høst: 16. november (onsdag)

Bruk gjerne mal ved fremlegg av saker. Saker til utvalget arkiveres i ePhorte med tittel: "MN - LAMU 2016 - Fakuletets arbeidsmiljøuvalg - møteinnkallinger - referater". Følg link her

Publisert 28. mars 2014 10:56 - Sist endra 27. okt. 2017 13:09