Arrangementer

Kommende

illustrasjon
Tid og sted: 9. nov. 2018 10:00 - 16:00, Georg Sverdrups hus

Forskningsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) skal skape likestilling og kjønnsbalanse i akademia. Etter tre år oppsummer vi forskningsfunn, med innlegg fra blant annet Hanne Bjurstrøm, Åse Gornitzka, Dag O. Hessen, Anna Wahl og Knut Liestøl.  

Tidligere

unge kvinner på lab på et universitet
Tid og sted: 3. mai 2017 14:00 - 17:00, Abels utsikt (rom 1259 i 12 etasje i Niels Henrik Abels hus)

STK og FRONT-prosjektet ved MatNat inviterer til seminar om historisk og nåtidig arbeid for likestilling i akademia.

Tid og sted: 8. feb. 2017 11:00 - 15:00, Storsalen, Chateau Neuf

Høgskolen i Oslo og Akershus og UiO: Realfag og teknologi inviterer til en inspirasjonsdag om utdanning og karriere innen teknologi og realfag.

ung kvinne med bøker på hodet med lilla bakgrunn
Tid og sted: 31. jan. 2017 12:15 - 16:00, Kristine Bonnevies hus: seminarrom 3213

Hvordan få til inkluderende, trygge og samtidig faglig utfordrende lærings- og forskningsmiljøer i høyere utdanning? Vi har invitert noen av landets fremste fagfolk til å diskutere normkritisk og feministisk pedagogikk.

Velkommen!

Tid og sted: 23. sep. 2016 13:00 - 15:00, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

Velkommen til seminar om grunnleggende innføring i kjønnsforskning med Michael Kimmel, professor i sosiologi og kjønnsforskning ved Stony Brook University og professor 2 på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 20. juni 2016 12:00 - 16:00, Bikuben

Velkommen til det første av MN-fakultetets tre seminarer for ph.d.-veiledere.