Likestillingsnettverket ved MN

Likestillingsnettverket består av en representant fra hvert institutt og ledes av studiedekan Solveig Kristensen.

Nettverket skal støtte dekanatets arbeid, og være en pådriver for likestillingsarbeidet ved MN-fakultetet.

Medlemmene foreslås av instituttleder og oppnevnes av dekanatet. Oppnevningstiden er to år.

Likestillings- leder

Portrettbilde

Likestillings- koordinator

Portrettbilde

Fysisk institutt

Portrettbilde

Institutt for teoretisk astrofysikk

Portrettbilde

Institutt for biovitenskap

Portrettbilde

Farmasøytisk institutt

Institutt for geofag

Portrettbilde

Institutt for informatikk

Portrettbilde

Kjemisk institutt

Portrettbilde

Matematisk institutt

Portrettbilde