InterAct – Med MN-fakultetet inn i fremtiden

På MN-fakultetet ønsker vi å utdanne de realfaglige fagpersonene som legger premissene for det fremtidige samfunnet – som formulerer problemstillingene vi ennå ikke kjenner til. Derfor lanserer vi en satsing vi har kalt InterAct. Med InterAct lager vi nye, tverrfaglige studieprogram med utgangspunkt i de utfordringene vi tror studentene kommer til å møte i en livslang arbeidskarriere. For å kunne gjennomføre InterAct, er det viktig at vi også arbeider bevisst med å forbedre læringsmiljøet og ansattkulturen ved fakultetet.