English version of this page

Fakultetsleiinga

Fakultetsleiinga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet består av ei vald leiing og ei administrativ leiing. 

Prodekan forskning

portrettbilde

Prodekan studier

Portrettbilde

Fakultetsdirektør

Portrettbilde

Assisterende fakultetsdirektør

Portrettbilde