Bokskap på VB

MNSU administrerer utleien av bokskapene på Vilhelm Bjerknes Hus. Leien er på 30 kr per semester, og alle studenter på MN-fakultetet kan benytte seg av ordningen. Her er 2 enkle steg du må gjøre for å få ditt eget bokskap på VB:

Nytt bokskapsreglement

Fra våren 2016 gjelder det nye bokskapsreglementet vedtatt av MNSU i november 2015. Endringene i reglementet er punkt 5. og 6. i tillegg til at et nytt punkt har kommet til, punkt 12. Det viktigste å merke seg er følgende:

  • Når en student har reservert og betalt for et bokskap, står vedkommende som leietaker av skapet resten av semesteret, med mindre MNSU ser en særskilt grunn til å endre på dette. Utleide bokskap skal merkes med semesteret det er betalt for.

Skapene vil bli merket med klistremerker etter betaling for skapet. Vi tar i mot betaling for skap kontant i postkassen, når kontoret er bemannet (torsdag 8-12 høsten 2018), eller på Vipps. Fristen for å betale for skap er 15.februar på våren og 15. september på høsten.

 

2 trinn til bokskap

  1. Finn et ledig og ulåst bokskap

  2. Betal 30 kr for skapet kontant eller med Vipps

Vi har ​Vipps-nummer #17757.

Oppbevaring i skapene skjer på eget ansvar. Vi anbefaler ikke å oppbevare verdisaker i dem. 

Skap som ikke er betalt innen fristen vil bli klippet! Finner du et ledig skap etter dette, må du passe på å betale leien samme dag, eller gi MNSU beskjed hvis betaling  samme dag er umulig. Hvis skapet ditt er klippet, må du betale et gebyr på 100 kr for å få tilbake innholdet. MNSU oppbevarer innholdet i klippede skap i minst et semester. Uavhentet innhold tilfaller MNSU. Leietakere plikter å følge MNSUs bokskapsreglement.

Ved spørsmål, kom innom kontoret, eller send e-post til studentutvalget@mn.uio.no. Vi svarer på e-post raskt!

Publisert 13. mars 2012 20:27 - Sist endret 20. feb. 2018 11:55