Undervisningssamarbeid

Computers in Science Education

CSE-prosjektet (Computers Science in Education) er utviklet ved MN-fakultetet. Prosjektet går ut på at studentene helt fra starten av bachelorstudiet lærer å løse faglige problemstillinger ved hjelp av datamaskin. Problemene er realistiske oppgaver der studentene eksperimenterer med den virkeligheten de er opptatt av. UiO er det første universitet i verden der begynnerstudentene har tatt i bruk avanserte beregninger på datamaskin. UiO leder en nasjonal arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Arbeidsgruppen skal utarbeide en modell for innføring av beregningsorientert undervisning ved andre læresteder.  

Computers in Science Education

Gründerskolen

Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom alle universitetene og en rekke høyskoler i Norge. Programmet koordineres av Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo.

Gründerskolen

 

Forskerskoler

Oversikt over forskerskolene

Publisert 22. des. 2010 11:52 - Sist endra 27. okt. 2017 13:09