I media

CSE ble presentert av Anders Malthe-Sørenssen på MNT-konferansen i Bergen i mars 2015. En del av bidragene på konferansen ble til artikler som ble publisert i det pedagogiske tidsskriftet Uniped. CSE-artikkelen ble kåret til UniPeds beste artikkel i 2015.

Les mer i Uniped…

Artikkelen har også blitt oversatt til engelsk.

Utdanningskvalitetsprisen for 2012 er delt mellom to høgskoler og ett universitet. Høgskolen i Lillehammer er tildelt førstepris og en halv million kroner, mens andre- og tredjepris er tildelt henholdsvis Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik.  

Presentasjonen av realfaga på lågare grad speglar ikkje den utviklinga som har skjedd i forsking og industri. Difor vil det nye opplegget vårt med berekningsperspektiv på realfaga, kunna revolusjonera denne undervisninga, trur UiO-professorane Morten Hjort-Jensen, Hans Petter Langtangen og Knut Mørken. Kunnskapsdepartementet støttar prosjektet med 1 million kroner.

Les mer i Uniforum 4/2008

 

Som et av de første universitetene i verden, har Universitetet i Oslo (UiO) innført numeriske beregninger på pensum i 1. semester ved matematisk orienterte bachelorprogram. 

Les mer på forskning.no

UiO er det første universitetet i verden der nybegynnerstudentene i en rekke realfag har tatt i bruk avanserte beregninger på datamaskinen for å eksperimentere med virkeligheten.

Les mer i Apollon 2/2009

CSE-prosjektet nevnes i Kunnskapsdepartementets strategi for 2010-2014.

Les mer på side 36 i realfagsstrategien.

Gjennom systematisk arbeid over flere år har de skapt en revolusjon i utdanningen ved Det Matematisk Naturvitenskapelige fakultet – en revolusjon som har vakt oppsikt i Regjeringen og en revolusjon som har vakt interesse ved andre læresteder i Norge og utlandet. Hvem er de og hva handler denne revolusjonen om? Les mer i bloggen til Morten Dæhlen.

I morgon får prosjektet Computing in Science Education UiO sin pris for godt læringsmiljø.– Me ser på studentane våre som ressurspersonar i undervisninga, seier informatikkprofessor Knut Mørken. Kjernen i opplegget er å få inn eit utrekningsperspektiv i grunnutdanninga i matematiske realfag. Les mer i Uniforum.

 

Prosjektet Computing in Science Education (CSE) ved Universitetet i Oslo fikk i september universitetsprisen for beste læringsmiljø. Les mer i Teknisk Ukeblad.