I media

CSE ble presentert av Anders Malthe-Sørenssen på MNT-konferansen i Bergen i mars 2015. En del av bidragene på konferansen ble til artikler som ble publisert i det pedagogiske tidsskriftet Uniped. CSE-artikkelen ble kåret til UniPeds beste artikkel i 2015.

Les mer i Uniped…

Artikkelen har også blitt oversatt til engelsk.

Utdanningskvalitetsprisen for 2012 er delt mellom to høgskoler og ett universitet. Høgskolen i Lillehammer er tildelt førstepris og en halv million kroner, mens andre- og tredjepris er tildelt henholdsvis Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik.  

Presentasjonen av realfaga på lågare grad speglar ikkje den utviklinga som har skjedd i forsking og industri. Difor vil det nye opplegget vårt med berekningsperspektiv på realfaga, kunna revolusjonera denne undervisninga, trur UiO-professorane Morten Hjort-Jensen, Hans Petter Langtangen og Knut Mørken. Kunnskapsdepartementet støttar prosjektet med 1 million kroner.

Les mer i Uniforum 4/2008

 

Som et av de første universitetene i verden, har Universitetet i Oslo (UiO) innført numeriske beregninger på pensum i 1. semester ved matematisk orienterte bachelorprogram. 

Les mer på forskning.no

UiO er det første universitetet i verden der nybegynnerstudentene i en rekke realfag har tatt i bruk avanserte beregninger på datamaskinen for å eksperimentere med virkeligheten.

Les mer i Apollon 2/2009

Trodde du realfagsstudier var kjedelige? Denne artikkelen vil få deg til å tro om igjen. Ved å ta i bruk dataverktøy og beregningsmetoder som forskerne også bruker, får studentene på Mat.Nat-fakultetet mulighet til å bryne seg på reelle forskningsspørsmål allerede fra starten av studiene. Hvem hadde trodd at man som førsteårsstudent skulle beregne banen til en romrakett basert på data fra NASA?

Les mer om rakettforskning for førsteårsstudenter ved UiO i IT-avisa

CSE-prosjektet nevnes i Kunnskapsdepartementets strategi for 2010-2014.

Les mer på side 36 i realfagsstrategien.

Gjennom systematisk arbeid over flere år har de skapt en revolusjon i utdanningen ved Det Matematisk Naturvitenskapelige fakultet – en revolusjon som har vakt oppsikt i Regjeringen og en revolusjon som har vakt interesse ved andre læresteder i Norge og utlandet. Hvem er de og hva handler denne revolusjonen om? Les mer i bloggen til Morten Dæhlen.

I morgon får prosjektet Computing in Science Education UiO sin pris for godt læringsmiljø.– Me ser på studentane våre som ressurspersonar i undervisninga, seier informatikkprofessor Knut Mørken. Kjernen i opplegget er å få inn eit utrekningsperspektiv i grunnutdanninga i matematiske realfag. Les mer i Uniforum.

 

Prosjektet Computing in Science Education (CSE) ved Universitetet i Oslo fikk i september universitetsprisen for beste læringsmiljø. Les mer i Teknisk Ukeblad.