Personer - Side 10

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 901 - 1 000 av 1 898
Navn Telefon E-post Emneord
Kvamme, Kristian Breivik Stipendiat +47-22859097 +47 928 56 646 kristbkv@student.matnat.uio.no
Bilde av Anders Kvellestad Kvellestad, Anders Forsker anders.kvellestad@fys.uio.no modellsammenlikning, supersymmetri, LHC, partikkelfysikk, CERN, mørk materie, Teoretisk fysikk, parameterestimering
Kvello, Anne Marte Sjursen amkvello@student.matnat.uio.no
Bilde av Per Olav Kvernberg Kvernberg, Per Olav Overingeniør +47-22855418 p.o.kvernberg@kjemi.uio.no Undervisningslaboratorium
Bilde av Terje Kvernes Kvernes, Terje Senioringeniør +47-22855802 +47-41573210 terjekv@math.uio.no AV-tjenester, Brukeradministrasjon, Server- og driftstjenester, Lokal-IT, Brukerstøtte
Bilde av Kari Kveseth Kveseth, Kari +47-22855698 93228148 932 28 148 kari.kveseth@kjemi.uio.no
Bilde av Simen Kvaal Kvaal, Simen Forsker +47 22855674 simen.kvaal@kjemi.uio.no density functional theory, manybody theory, kjemi, teoretisk kjemi, coupled cluster theory
Kylling, Jonas Irgens Stipendiat jonasik@math.uio.no Geometri/Topologi
Bilde av Wolfram Michael Kürschner Kürschner, Wolfram Michael Professor +47-22856672 +47 96010747 w.m.kurschner@geo.uio.no Mikropaleontologi, Geologi, Miljøgeologi, Stratigrafi, Palynologi
Bilde av Olav Stanly Kyrvestad Kyrvestad, Olav Stanly Senioringeniør +47-22852412 +47-93401045 olavky@ifi.uio.no Innkjøp, HMS, Elektronikk, Nanoelektronikk og robotikk, CAD, IT-støtte til utdanning, IT-støtte til forskning
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47-22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Klimaendringer, Geomatikk, Geofarer, Permafrost, Kryosfære, Glasiologi, Fjernanalyse
Bilde av Andreas Köhler Köhler, Andreas Forsker +47-22855723 andreas.kohler@geo.uio.no Kryosfære, Seismikk
Bilde av Mustafa Kømurcu Kømurcu, Mustafa Stipendiat mustafa.komurcu@smn.uio.no SMN, kjemi, Katalyse
Bilde av Stein Kaartvedt Kaartvedt, Stein Professor +47-22854739 stein.kaartvedt@ibv.uio.no
Bilde av Berit Kaasa Kaasa, Berit Overingeniør +47-22854554 berit.kaasa@ibv.uio.no
Bilde av Jens Johan Kaasbøll Kaasbøll, Jens Johan Professor +47-22852429 jensj@ifi.uio.no
Bilde av Jens Johan Kaasbøll Kaasbøll, Jens Johan Professor +47-22852429 jensj@ifi.uio.no
Labba, Nils Anders Stipendiat n.a.labba@farmasi.uio.no
Bilde av Joseph Henry Lacasce Lacasce, Joseph Henry Professor +47-22855955 j.h.lacasce@geo.uio.no Oseanografi, Stor-skala dynamikk, Meteorologi, Lagrange statistikk, Turbulens
Bilde av Andre Laestadius Laestadius, Andre Postdoktor andre.laestadius@kjemi.uio.no
Bilde av Marc Lagunas Merino Lagunas Merino, Marc Stipendiat marclagu@math.uio.no matematisk finans, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bilde av Helene Marie Lampe Lampe, Helene Marie Professor +47-22854582 h.m.lampe@ibv.uio.no Etologi, Ornitologi, Evolusjon, Atferdsøkologi, Atferd
Bilde av Tino Lamprecht Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47-22856945 tino.lamprecht@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Bilde av Tor Sverre Lande Lande, Tor Sverre Professor +47-22852455 +47-95107155 bassen@ifi.uio.no Analog, Wireless, Mixed-signal, Livsvitenskap - life science, Technology, Impulse radio, RFID, LifeNanoelectronics, UWB, Radar
Bilde av Tormod Landet Landet, Tormod Stipendiat tormodla@math.uio.no Fluidmekanikk, Mekanikk
Landmark, Knut Stipendiat landmark@ifi.uio.no
Bilde av Eva Kathrin Lang Lang, Eva Kathrin Førstekonsulent +47-22854022 e.k.lang@smn.uio.no TeamSMN, SMN, Katalyse, kjemi
Bilde av Øystein Langangen Langangen, Øystein Forsker +47-22854648 oystein.langangen@ibv.uio.no
Bilde av Kai Kaarvann Lange Lange, Kai Kaarvann k.k.lange@kjemi.uio.no Teoretisk kjemi, Kjemi
Bilde av Petter Langlete Langlete, Petter Stipendiat 93029674 petter.langlete@farmasi.uio.no Bacterial Membrane Vesicles, Sequencing, Fluorescence Correlation Spectroscopy, Gene Transfer, Antibiotic Resistance
Langley, Kirsty A +47-22854220 k.a.langley@geo.uio.no
Bilde av Dag Langmyhr Langmyhr, Dag Universitetslektor 228 52450 957 48 539 dag@ifi.uio.no Undervisning, LaTeX, Programmeringsspråk, Lagring av dokumenter, Digital typografi
Bilde av Bjørn Langrekken Langrekken, Bjørn Overingeniør +47-22845853 bjorn.langrekken@ibv.uio.no Svakstrøm, Prototyper, Instrumentservice, Mekanikk, Finmekanikk, Sentralverkstedet, Mikroskopservice, Elektromekanikk, Optikk, Instrumentmaker, Elektronikk
Bilde av Marit Langrekken Langrekken, Marit Overingeniør +47-22857772 marit.langrekken@ibv.uio.no
Bilde av Mika Lanzky Lanzky, Mika Stipendiat mika.lanzky@geo.uio.no
Bilde av Emanuele Lapponi Lapponi, Emanuele Stipendiat emanuel@ifi.uio.no
Lardeux, Antoine Postdoktor +47-22857672 antoine.lardeux@fys.uio.no
Bilde av Ann-Cecilie Larsen Larsen, Ann-Cecilie Forsker +47-22855486 +47-95051841 a.c.larsen@fys.uio.no instrumentering, kjerne-astrofysikk, detektorer, kjernefysikk
Bilde av Jon Larsen Larsen, Jon jon.larsen@geo.uio.no
Bilde av Marit Larsen Larsen, Marit Førstekonsulent +47-22852879 marit.larsen@smn.uio.no SMN, LENS, TeamSMN
Bilde av Nadia S.  Larsen Larsen, Nadia S. Professor +47 228 55489 nadiasl@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Bilde av Tove Larsen Larsen, Tove Overingeniør +47-22856588 +47-97510240 tove.larsen@farmasi.uio.no Galenisk farmasi, Instrumentansvarlig, Nettredaktør
Bilde av Thorjørn Larssen Larssen, Thorjørn Professor II +47-41503043 thorjorn.larssen@kjemi.uio.no Kvikksølv, Miljøanalyse, Klima og miljø, Biogeokjemi, POPs, Kjemi, Miljøgifter
Latif, Adnan Seniorrådgiver adnanl@ifi.uio.no
Bilde av Olav Arnfinn Laudal Laudal, Olav Arnfinn Professor emeritus +47-22855888 arnfinnl@math.uio.no
Bilde av Peter Laursen Laursen, Peter Postdoktor +4530265969 +45 30 26 59 69 peter.laursen@astro.uio.no Galaxies, Intergalactic medium, Interstellar medium, Dust, Radiative transfer, High-redshift Universe
Bilde av Kristian Blindheim Lausund Lausund, Kristian Blindheim Stipendiat 93243904 krisbla@student.matnat.uio.no
Bilde av Silvia Lavagnini Lavagnini, Silvia Stipendiat silval@math.uio.no energimarkeder, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, matematisk finans
Bilde av Andrea Lazzarini Lazzarini, Andrea Postdoktor +47 40347888 andrea.lazzarini@smn.uio.no SMN, Kjemi, Katalyse
Le, Dat Tien Stipendiat dattl@ifi.uio.no
Bilde av Torgeir Lebesbye Lebesbye, Torgeir Overingeniør +47-22852419 torgeirl@ifi.uio.no IT-støtte til undervisning, Lokal-IT
Bilde av Paul Leclercq Leclercq, Paul Postdoktor +47-22855936 paul.leclercq@geo.uio.no Glasiologi
Bilde av Marit Ledsaak Ledsaak, Marit Overingeniør +47-22856670 marit.ledsaak@ibv.uio.no
Ledsaak, Marit Overingeniør +47-22856670 marit.ledsaak@ibv.uio.no
Bilde av Eunji Lee Lee, Eunji eunjil@ifi.uio.no
Bilde av Egil Leer Leer, Egil Professor emeritus +47-22856503 egil.leer@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk
Bilde av Pierre-Marie Lefeuvre Lefeuvre, Pierre-Marie Postdoktor +47-22856692 p.m.lefeuvre@geo.uio.no Isbre hydrologi, Fjernanalyse, Glasiologi, modellering, Klimaendringer
Bilde av Sjannie Lefevre Lefevre, Sjannie Forsker, Gruppeleder +4722859061 sjannie.lefevre@imbv.uio.no
Bilde av Torben Leifsen Leifsen, Torben Senioringeniør +47-22857523 +47-45255580 torben.leifsen@astro.uio.no IT-støtte til forskning, Server- og driftstjenester, Lokal-IT
Bilde av Karl Roald Leikanger Leikanger, Karl Roald 40638622 k.r.leikanger@kjemi.uio.no
Bilde av Hans Petter Leinaas Leinaas, Hans Petter Professor +47-22855276 h.p.leinaas@mn.uio.no Effekt av miljøendringer, Økofysiologi, Diversitet, Artsdiversitet og artsinteraksjoner, Invasive arter, Økologisk støkiometri, Livshistoriestrategi, Interaksjoner, Klimatilpasninger
Bilde av Jon Magne Leinaas Leinaas, Jon Magne Professor emeritus +47-22855029 j.m.leinaas@fys.uio.no kvantefeltteori, Teoretisk fysikk, kvanteinformasjon, kvantefysikk, lavdimensjonal fysikk, Fysikk
Bilde av Kim Nes Leirvik Leirvik, Kim Nes Overingeniør k.n.leirvik@astro.uio.no
Lekang, Katrine Postdoktor katrine.lekang@farmasi.uio.no
Lemma, Roza Berhanu Stipendiat r.b.lemma@ibv.uio.no
Bilde av Kristian Lensjø Lensjø, Kristian Postdoktor kristian.lensjo@ibv.uio.no
Bilde av Jack Christopher Leo Leo, Jack Christopher Forsker +47-22859027 j.c.leo@ibv.uio.no English, Finnish
Bilde av Benedikt Lerch Lerch, Benedikt Forsker +47-22856640 benedikt.lerch@geo.uio.no
Bilde av Erika Anita Leslie Leslie, Erika Anita Senioringeniør, Finse alpine forskningssenter 22854589 90539240 90539240 e.a.leslie@ibv.uio.no
Bilde av Daniel  Leunbach Leunbach, Daniel Stipendiat +47 22840927 leunbach.daniel@sfe.uio.no Entreprenørskap, Innovasjon, Strategi
Bilde av Volodymyr Levchenko Levchenko, Volodymyr Stipendiat +47 966 54 644 volodymyr.levchenko@smn.uio.no SMN, Kjemi, Katalyse
Bilde av Maren Christin Stillesby Levernæs Levernæs, Maren Christin Stillesby Stipendiat m.c.s.levernas@farmasi.uio.no
Levinsen, Yngve Inntjore Stipendiat yngveil@student.matnat.uio.no
Li, Lei Forsker lei.li@fys.uio.no
Bilde av Qian Li Li, Qian Stipendiat +47-22845730 qial@ifi.uio.no
Bilde av Xinyu Li Li, Xinyu Stipendiat 92537836 xinyu.li@smn.uio.no
Bilde av Ola Liabøtrø Liabøtrø, Ola olalia@student.matnat.uio.no
Lid, Marthe Avdelingsingeniør +47-22856577 marthe.lid@farmasi.uio.no Analytisk kjemi, Prøveopparbeidelse, Kromatografi, kjemi, Massespektrometri, Analyse, Legemidler
Bilde av Elisabeth Lien Lien, Elisabeth elien@ifi.uio.no
Bilde av Karoline Tufte Lien Lien, Karoline Tufte Senioringeniør +4792869892 karolitl@ifi.uio.no Global health, Health Information Systems, Global South
Bilde av Vegard Torp Lien Lien, Vegard Torp Stipendiat 99009244 v.t.lien@farmasi.uio.no PET radiofarmaka, Legemiddelkjemi
Bilde av Susanne Liese Liese, Susanne Postdoktor susanlie@math.uio.no statistisk mekanikk, biofysikk
Bilde av Knut Liestøl Liestøl, Knut Professor +47-22857963 +47-95722532 knut@ifi.uio.no
Bilde av Per Barth Lilje Lilje, Per Barth Instituttleder +47-22856517 p.b.lilje@astro.uio.no Kosmologi, Astronomi og astrofysikk, Rombaserte observasjoner, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB), Strukturdannelse, Planck, Euclid
Bilde av Karl Petter Lillerud Lillerud, Karl Petter Professor +47-22855457 k.p.lillerud@kjemi.uio.no Katalyse, Kjemi
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47-22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Permafrost, Klimaendringer, Kvartærgeologi, Glasiologi, Geomorfologi
Bilde av Guro Elisabeth Lind Lind, Guro Elisabeth Professor II g.e.lind@ibv.uio.no
Bilde av Kjell Rune Lind Lind, Kjell Rune Avdelingsingeniør k.r.lind@kjemi.uio.no Instrumentverksted
Bilde av Svein Lindal Lindal, Svein svein.lindal@fys.uio.no
Bilde av Per Lindberg Lindberg, Per per.lindberg@smn.uio.no Cu2O, Solar cells, SMN, Processing, ZnO, DLTS
Bilde av Torfinn Lindem Lindem, Torfinn Professor emeritus +47-22856535 31437 torfinn.lindem@fys.uio.no romteknologi, instrumentering, hydroakustikk, Elektronikk, sonarsystemer
Lindqvist, Bo Henry Professor II +47-22855862 boli@math.uio.no Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bilde av Yngve Lindsjørn Lindsjørn, Yngve Førstelektor +47-22840856 +47-91549138 ynglin@ifi.uio.no
Bilde av Carl Andreas Lindstrøm Lindstrøm, Carl Andreas Stipendiat 92087302 carlal@student.matnat.uio.no
Bilde av Erika Kristina Lindstrøm Lindstrøm, Erika Kristina Postdoktor +47-22855990 erikakl@math.uio.no Fluidmekanikk, Mekanikk
Bilde av Tom Louis Lindstrøm Lindstrøm, Tom Louis Professor +47-22855896 lindstro@math.uio.no ikke-standard analyse, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Matematikk
Bilde av Ole Christian Lingjærde Lingjærde, Ole Christian Professor +47-22857964 +47-22852410 +47-41025247 46636659 46636659 ole@ifi.uio.no Life science, Data mining, Bioinformatics, Integrated analyses, Breast cancer, Biostatistics, Computational biology, Lung cancer, Cancer metastasis, Cancer evolution, Big data, Biological markers, Ecology, Pancreatic cancer, Mathematical modeling, Cancer biology, Genomics, Epigenomics, Personalized medicine, Ovary cancer
Bilde av Else Marie Lingaas Lingaas, Else Marie Permisjon e.m.lingaas@mn.uio.no Innovasjon, Forskerutdanning
Bilde av Dirk Linke Linke, Dirk Professor +47-22857654 dirk.linke@ibv.uio.no
Bilde av Lee Hsiang Liow Liow, Lee Hsiang Førsteamanuensis +47-22855078 l.h.liow@ibv.uio.no Samfunnsøkologi, Makroøkologi, Paleontologi, Biogeografi, Fylogeni, Paleobiologi, Makroevolusjon