Personer - Side 10

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 901 - 1 000 av 1 905
Navn Telefon E-post Emneord
Kylling, Jonas Irgens Stipendiat jonasik@math.uio.no Geometri/Topologi
Bilde av Wolfram Michael Kürschner Kürschner, Wolfram Michael Professor +47-22856672 +47 96010747 w.m.kurschner@geo.uio.no Geologi, Mikropaleontologi, Palynologi, Stratigrafi, Miljøgeologi
Bilde av Olav Stanly Kyrvestad Kyrvestad, Olav Stanly Senioringeniør +47-22852412 +47-93401045 olavky@ifi.uio.no IT-støtte til forskning, IT-støtte til utdanning, CAD, Elektronikk, Innkjøp, Nanoelektronikk og robotikk, HMS
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47-22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Bilde av Andreas Köhler Köhler, Andreas Forsker +47-22855723 andreas.kohler@geo.uio.no Seismikk, Kryosfære
Bilde av Mustafa Kømurcu Kømurcu, Mustafa Stipendiat mustafa.komurcu@smn.uio.no SMN, kjemi, Katalyse
Bilde av Stein Kaartvedt Kaartvedt, Stein Professor +47-22854739 stein.kaartvedt@ibv.uio.no
Bilde av Berit Kaasa Kaasa, Berit Overingeniør +47-22854554 berit.kaasa@ibv.uio.no
Bilde av Jens Johan Kaasbøll Kaasbøll, Jens Johan Professor +47-22852429 jensj@ifi.uio.no
Bilde av Jens Johan Kaasbøll Kaasbøll, Jens Johan Professor +47-22852429 jensj@ifi.uio.no
Labba, Nils Anders Stipendiat n.a.labba@farmasi.uio.no
Bilde av Joseph Henry Lacasce Lacasce, Joseph Henry Professor +47-22855955 j.h.lacasce@geo.uio.no Meteorologi, Oseanografi, Stor-skala dynamikk, Turbulens, Lagrange statistikk
Bilde av Andre Laestadius Laestadius, Andre Postdoktor andre.laestadius@kjemi.uio.no
Bilde av Karin Lagesen Lagesen, Karin Førsteamanuensis karin.lagesen@medisin.uio.no
Bilde av Karin Lagesen Lagesen, Karin Førsteamanuensis karin.lagesen@medisin.uio.no
Bilde av Marc Lagunas Merino Lagunas Merino, Marc Stipendiat marclagu@math.uio.no matematisk finans, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bilde av Helene Marie Lampe Lampe, Helene Marie Professor +47-22854582 h.m.lampe@mn.uio.no Atferd, Atferdsøkologi, Etologi, Evolusjon, Ornitologi
Bilde av Tino Lamprecht Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47-22856945 tino.lamprecht@mn.uio.no Arkiv, ePhorte, Superbruker
Bilde av Tor Sverre Lande Lande, Tor Sverre Professor +47-22852455 +47-95107155 bassen@ifi.uio.no LifeNanoelectronics, Analog, Mixed-signal, Impulse radio, UWB, Wireless, Technology, RFID, Radar, Livsvitenskap - life science
Bilde av Tormod Landet Landet, Tormod Stipendiat tormodla@math.uio.no Fluidmekanikk, Mekanikk
Landmark, Knut Postdoktor +47-22840829 landmark@ifi.uio.no
Bilde av Eva Kathrin Lang Lang, Eva Kathrin Førstekonsulent +47-22854022 e.k.lang@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Katalyse, kjemi
Bilde av Øystein Langangen Langangen, Øystein Forsker +47-22854648 oystein.langangen@ibv.uio.no
Bilde av Kai Kaarvann Lange Lange, Kai Kaarvann k.k.lange@kjemi.uio.no Kjemi, Teoretisk kjemi
Bilde av Petter Langlete Langlete, Petter Stipendiat 93029674 petter.langlete@farmasi.uio.no Bacterial Membrane Vesicles, Antibiotic Resistance, Sequencing, Gene Transfer, Fluorescence Correlation Spectroscopy
Langley, Kirsty A +47-22854220 k.a.langley@geo.uio.no
Bilde av Dag Langmyhr Langmyhr, Dag Universitetslektor 228 52450 957 48 539 dag@ifi.uio.no Undervisning, Programmeringsspråk, Lagring av dokumenter, Digital typografi, LaTeX
Bilde av Bjørn Langrekken Langrekken, Bjørn Avdelingsingeniør +47-22845853 bjorn.langrekken@ibv.uio.no Sentralverkstedet, Instrumentmaker, Instrumentservice, Mekanikk, Finmekanikk, Optikk, Mikroskopservice, Prototyper, Elektronikk, Elektromekanikk, Svakstrøm
Bilde av Marit Langrekken Langrekken, Marit Overingeniør +47-22857772 marit.langrekken@ibv.uio.no
Bilde av Emanuele Lapponi Lapponi, Emanuele Stipendiat emanuel@ifi.uio.no
Lardeux, Antoine Postdoktor +47-22857672 antoine.lardeux@fys.uio.no
Bilde av Ann-Cecilie Larsen Larsen, Ann-Cecilie Forsker +47-22855486 +47-95051841 a.c.larsen@fys.uio.no kjernefysikk, kjerne-astrofysikk, detektorer, instrumentering
Bilde av Jon Larsen Larsen, Jon jon.larsen@geo.uio.no
Bilde av Marit Larsen Larsen, Marit Førstekonsulent +47-22852879 marit.larsen@smn.uio.no SMN, LENS, TeamSMN
Bilde av Nadia S.  Larsen Larsen, Nadia S. Professor +47 228 55489 nadiasl@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Bilde av Tove Larsen Larsen, Tove Overingeniør +47-22856588 +47-97510240 tove.larsen@farmasi.uio.no Galenisk farmasi, Instrumentansvarlig, Nettredaktør
Bilde av Thorjørn Larssen Larssen, Thorjørn Professor II +47-41503043 thorjorn.larssen@kjemi.uio.no Kjemi, Miljøanalyse, Klima og miljø, Biogeokjemi, Miljøgifter, Kvikksølv, POPs
Latif, Adnan Seniorrådgiver adnanl@ifi.uio.no
Bilde av Olav Arnfinn Laudal Laudal, Olav Arnfinn Professor emeritus +47-22855888 arnfinnl@math.uio.no
Bilde av Peter Laursen Laursen, Peter Postdoktor +45 30 26 59 69 peter.laursen@astro.uio.no Galaxies, Radiative transfer, Interstellar medium, Intergalactic medium, High-redshift Universe, Dust
Bilde av Kristian Blindheim Lausund Lausund, Kristian Blindheim Stipendiat 93243904 krisbla@student.matnat.uio.no
Bilde av Silvia Lavagnini Lavagnini, Silvia Stipendiat silval@math.uio.no matematisk finans, energimarkeder, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bilde av Andrea Lazzarini Lazzarini, Andrea Postdoktor +47 40347888 andrea.lazzarini@smn.uio.no SMN, Katalyse, Kjemi
Le, Dat Tien Stipendiat dattl@ifi.uio.no
Bilde av Torgeir Lebesbye Lebesbye, Torgeir Overingeniør +47-22852419 torgeirl@ifi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til undervisning
Bilde av Paul Leclercq Leclercq, Paul Postdoktor +47-22855936 paul.leclercq@geo.uio.no Glasiologi
Bilde av Marit Ledsaak Ledsaak, Marit Overingeniør +47-22856670 marit.ledsaak@ibv.uio.no
Ledsaak, Marit Overingeniør +47-22856670 marit.ledsaak@ibv.uio.no
Bilde av Eunji Lee Lee, Eunji eunjil@ifi.uio.no
Bilde av Egil Leer Leer, Egil Professor emeritus +47-22856503 egil.leer@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk
Bilde av Pierre-Marie Lefeuvre Lefeuvre, Pierre-Marie Postdoktor +47-22856692 p.m.lefeuvre@geo.uio.no Glasiologi, Isbre hydrologi, Klimaendringer, modellering, Fjernanalyse
Bilde av Sjannie Lefevre Lefevre, Sjannie Postdoktor +4748364745 sjannie.lefevre@imbv.uio.no
Bilde av Torben Leifsen Leifsen, Torben Senioringeniør +47-22857523 +47-45255580 torben.leifsen@astro.uio.no IT-støtte til forskning, Lokal-IT, Server- og driftstjenester
Bilde av Karl Roald Leikanger Leikanger, Karl Roald 40638622 k.r.leikanger@kjemi.uio.no
Bilde av Hans Petter Leinaas Leinaas, Hans Petter Professor +47-22855276 h.p.leinaas@mn.uio.no Økologisk støkiometri, Livshistoriestrategi, Økofysiologi, Klimatilpasninger, Diversitet, Interaksjoner, Artsdiversitet og artsinteraksjoner, Invasive arter, Effekt av miljøendringer
Bilde av Jon Magne Leinaas Leinaas, Jon Magne Professor emeritus +47-22855029 j.m.leinaas@fys.uio.no Fysikk, Teoretisk fysikk, kvantefysikk, kvantefeltteori, lavdimensjonal fysikk, kvanteinformasjon
Bilde av Kim Nes Leirvik Leirvik, Kim Nes Overingeniør k.n.leirvik@astro.uio.no
Lekang, Katrine Postdoktor katrine.lekang@farmasi.uio.no
Lemma, Roza Berhanu Stipendiat r.b.lemma@ibv.uio.no
Bilde av Kristian Lensjø Lensjø, Kristian Postdoktor kristian.lensjo@ibv.uio.no
Bilde av Jack Christopher Leo Leo, Jack Christopher Forsker +47-22859027 j.c.leo@ibv.uio.no English, Finnish
Bilde av Benedikt Lerch Lerch, Benedikt Forsker +47-22856640 benedikt.lerch@geo.uio.no
Bilde av Erika Anita Leslie Leslie, Erika Anita Senioringeniør, Finse alpine forskningssenter 22854589 90539240 90539240 e.a.leslie@ibv.uio.no
Bilde av Daniel  Leunbach Leunbach, Daniel Stipendiat +47 22840927 leunbach.daniel@sfe.uio.no Entreprenørskap, Innovasjon, Strategi
Bilde av Volodymyr Levchenko Levchenko, Volodymyr Stipendiat +47 966 54 644 volodymyr.levchenko@smn.uio.no SMN, Kjemi, Katalyse
Bilde av Maren Christin Stillesby Levernæs Levernæs, Maren Christin Stillesby Stipendiat m.c.s.levernas@farmasi.uio.no
Levinsen, Yngve Inntjore Stipendiat yngveil@student.matnat.uio.no
Li, Lei lei.li@fys.uio.no
Bilde av Qian Li Li, Qian Stipendiat +47-22845730 qial@ifi.uio.no
Bilde av Xinyu Li Li, Xinyu Stipendiat 92537836 xinyu.li@smn.uio.no
Bilde av Ola Liabøtrø Liabøtrø, Ola olalia@student.matnat.uio.no
Lid, Marthe Avdelingsingeniør +47-22856577 marthe.lid@farmasi.uio.no Kromatografi, Massespektrometri, Legemidler, Analyse, Analytisk kjemi, Prøveopparbeidelse, kjemi
Bilde av Elisabeth Lien Lien, Elisabeth elien@ifi.uio.no
Bilde av Karoline Tufte Lien Lien, Karoline Tufte Senioringeniør +4792869892 karolitl@ifi.uio.no Global South, Global health, Health Information Systems
Bilde av Vegard Torp Lien Lien, Vegard Torp Stipendiat 99009244 v.t.lien@farmasi.uio.no Legemiddelkjemi, PET radiofarmaka
Bilde av Susanne Liese Liese, Susanne Postdoktor susanlie@math.uio.no statistisk mekanikk, biofysikk
Bilde av Knut Liestøl Liestøl, Knut Professor +47-22857963 +47-95722532 knut@ifi.uio.no
Bilde av Per Barth Lilje Lilje, Per Barth Instituttleder +47-22856517 p.b.lilje@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi, Planck, Euclid, Strukturdannelse, Rombaserte observasjoner, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB)
Bilde av Karl Petter Lillerud Lillerud, Karl Petter Professor +47-22855457 k.p.lillerud@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse
Bilde av Reidar Lunde Lillestøl Lillestøl, Reidar Lunde Forsker +47-22857727 40845279 40845279 r.l.lillestol@fys.uio.no CERN, Partikkelakseleratorer, CLIC, CTF3, Wakefields
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47-22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glasiologi, Permafrost, Kvartærgeologi, Geomorfologi, Klimaendringer
Bilde av Guro Elisabeth Lind Lind, Guro Elisabeth Professor II g.e.lind@ibv.uio.no
Bilde av Kjell Rune Lind Lind, Kjell Rune Avdelingsingeniør k.r.lind@kjemi.uio.no Instrumentverksted
Bilde av Svein Lindal Lindal, Svein svein.lindal@fys.uio.no
Bilde av Per Lindberg Lindberg, Per per.lindberg@smn.uio.no Processing, DLTS, Solar cells, ZnO, Cu2O, SMN
Bilde av Torfinn Lindem Lindem, Torfinn Professor emeritus +47-22856535 31437 torfinn.lindem@fys.uio.no Elektronikk, instrumentering, hydroakustikk, sonarsystemer, romteknologi
Lindqvist, Bo Henry Professor II +47-22855862 boli@math.uio.no Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bilde av Yngve Lindsjørn Lindsjørn, Yngve Førstelektor +47-22840856 +47-91549138 ynglin@ifi.uio.no
Bilde av Carl Andreas Lindstrøm Lindstrøm, Carl Andreas Stipendiat 92087302 carlal@student.matnat.uio.no
Bilde av Erika Kristina Lindstrøm Lindstrøm, Erika Kristina Postdoktor +47-22855990 erikakl@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Bilde av Tom Louis Lindstrøm Lindstrøm, Tom Louis Professor +47-22855896 lindstro@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Ole Christian Lingjærde Lingjærde, Ole Christian Professor +47-22857964 +47-22852410 +47-41025247 46636659 46636659 ole@ifi.uio.no Life science, Genomics, Epigenomics, Integrated analyses, Big data, Data mining, Computational biology, Cancer biology, Personalized medicine, Biological markers, Ecology, Cancer evolution, Breast cancer, Lung cancer, Pancreatic cancer, Ovary cancer, Cancer metastasis, Biostatistics, Mathematical modeling, Bioinformatics
Bilde av Else Marie Lingaas Lingaas, Else Marie Permisjon e.m.lingaas@mn.uio.no Forskerutdanning, Innovasjon
Bilde av Dirk Linke Linke, Dirk Professor +47-22857654 dirk.linke@ibv.uio.no
Bilde av Lee Hsiang Liow Liow, Lee Hsiang Førsteamanuensis +47-22855078 l.h.liow@ibv.uio.no Fylogeni, Biogeografi, Paleobiologi, Paleontologi, Samfunnsøkologi, Makroevolusjon, Makroøkologi
Bilde av Maren Charlotte Lithun Lithun, Maren Charlotte Overingeniør m.c.lithun@fys.uio.no CAD, Simuleringer, Prototyper, Mekanikk
Liu, Qinghua Stipendiat qinghual@math.uio.no Statistikk og biostatistikk
Bilde av Xin Liu Liu, Xin Forsker xin.liu@smn.uio.no SMN
Bilde av Marte Livgård Livgård, Marte marte.livgard@ibv.uio.no
Loba, Alice Aké Seniorkonsulent aliceal@ifi.uio.no