Personer - Side 3

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 201 - 300 av 1 905
Navn Telefon E-post Emneord
Brenna, Hans Stipendiat +47-22855768 hans.brenna@geo.uio.no Meteorologi
Bressan, Andrea Postdoktor andbres@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Bilde av Torsten Bringmann Bringmann, Torsten Professor +47-22855094 torsten.bringmann@fys.uio.no Theoretical physics, Particle physics, Astroparticle physics, Cosmology, Dark Matter
Bilde av Hans Brodersen Brodersen, Hans Professor +47-22855989 broderse@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Bilde av Efim Brondz Brondz, Efim Senioringeniør +47-22855639 efim.brondz@fys.uio.no
Bilde av Are Magnus Bruaset Bruaset, Are Magnus Professor II +47-92610063 arem@ifi.uio.no
Bilde av Eskil Brun Brun, Eskil Senioringeniør +47-22852436 +47-90625406 eskil@ifi.uio.no Linux
Bilde av Robert Ray Bruner Bruner, Robert Ray Professor II +47-22854186 rrb@math.uio.no Matematikk, topologi
Bilde av Jo C. Bruusgaard Bruusgaard, Jo C. Forsker +47-22859062 j.c.bruusgaard@ibv.uio.no
Bilde av Wenche Brynildsen Brynildsen, Wenche Seniorkonsulent +47-22858333 wenche.brynildsen@mn.uio.no Ekstern finansiering, Controlling, Regnskap, Økonomi
Bilde av Anne Krag Brysting Brysting, Anne Krag Professor +47-22857577 a.k.brysting@ibv.uio.no Evolusjon, Polyploidi, Hybridisering, Fylogeografi, Plantesystematikk
Bilde av Jørn Braa Braa, Jørn Professor +47-22852408 jbraa@ifi.uio.no
Bilde av Kristin Braa Braa, Kristin Professor +47-22852754 +47-41630260 kbraa@ifi.uio.no
Bilde av Jon Bråte Bråte, Jon Førstelektor jon.brate@ibv.uio.no
Bråthen, Kjetil Avdelingsleder +47-22857730 kjetil.brathen@mn.uio.no Institutt for biovitenskap, Økonomi
Bilde av Kristin Bråthen Bråthen, Kristin Seniorkonsulent +47-22852956 kristinb@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, TP, Studieveiledning, Semesterstart
Bilde av Alvar Braathen Braathen, Alvar Professor +47-22856664 alvar.braathen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Grunnvann, Petroleumgeologi, CO2-lagring, SUCCESS-CEER
Bilde av Alessio Paolo Buccino Buccino, Alessio Paolo Stipendiat alessiob@ifi.uio.no
Bilde av Magnar Kopangen Bugge Bugge, Magnar Kopangen Forsker +47-22857699 m.k.bugge@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, ATLAS, CERN
Bilde av Susanne Buiter Buiter, Susanne Forsker susanne.buiter@geo.uio.no
Bullejos Carrillo, Francisco José Postdoktor f.j.b.carrillo@ibv.uio.no
Bilde av Benjamin Bultel Bultel, Benjamin Postdoktor benjamin.bultel@geo.uio.no
Bilde av Antonio Gonzalez Burgueno Burgueno, Antonio Gonzalez Stipendiat antonigo@ifi.uio.no
Bilde av John Faulkner Burkhart Burkhart, John Faulkner Associate Professor +47-96825011 john.burkhart@geo.uio.no Hydrologi, Kryosfære, Vannressurser
Bilde av Jo Inge Buskenes Buskenes, Jo Inge +47-22840903 joibu@ifi.uio.no
Bilde av Melinka Alonso Butenko Butenko, Melinka Alonso Førsteamanuensis +47-22854573 m.a.butenko@ibv.uio.no
Bilde av Ragnar Bye Bye, Ragnar +47-22856579 +47-91383087 ragnar.bye@farmasi.uio.no
Bilde av Bendik Bygstad Bygstad, Bendik Professor +47-22840109 97658061 +47 97658061 bendikby@ifi.uio.no
Bærland, Trygve Stipendiat trygveba@math.uio.no Partielle differentiallikninger, Matematikk, Beregningsorientert matematikk
Bilde av Paul Christoph Bätzing Bätzing, Paul Christoph Stipendiat p.c.batzing@fys.uio.no CERN, ALICE, Tungionefysikk
Bilde av Maria Vetleseter Bøe Bøe, Maria Vetleseter Førsteamanuensis +47-22857814 m.v.boe@fys.uio.no
Bilde av Svein Bøe Bøe, Svein Senioringeniør +47-22840170 +47-92442858 svein@ifi.uio.no
Bilde av Lise Bøkenes Bøkenes, Lise Seniorkonsulent +47-22855628 lise.bokenes@ibv.uio.no
Bilde av Erik Bølviken Bølviken, Erik Professor +47-22855877 erikb@math.uio.no Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bølviken, Håkon Strand Stipendiat haaksb@ifi.uio.no
Bilde av Nina Børresen Børresen, Nina Førstekonsulent +47-22856560 nina.borresen@farmasi.uio.no Timeplanlegging, Bilaglønn, Fronter, Studieadministrasjon, Cristin, Ekspedisjon
Børsting, Jorun Stipendiat jorubo@ifi.uio.no
Bilde av Bente Børud Børud, Bente +47-22854138 bente.borud@ibv.uio.no
Bilde av Eli Børve Børve, Eli eli.borve@geo.uio.no Oseanografi
Bilde av Erlend Bårdsen Bårdsen, Erlend Senioringeniør erlend.bardsen@fys.uio.no Elektronikk og instrumentering
Bilde av Gustav Baardsen Baardsen, Gustav Postdoktor gustav.baardsen@kjemi.uio.no
Cadahia-Lorenzo, Luis Forsker +47-22854630 luis.cadahia-lorenzo@ibv.uio.no
Bilde av Xing Cai Cai, Xing Professor +47-48294368 xingca@ifi.uio.no High-performance computing, parallel programming, PDE
Bilde av Sara Callegaro Callegaro, Sara Postdoktor sara.callegaro@geo.uio.no
Bilde av David Cameron Cameron, David Centre Coordinator +47 22 85 04 46 +47 480 84 637 davidbc@ifi.uio.no SIRIUS SFI, semantiske teknologier, digitalisering, olje og gass, Automatisering, industri
Bilde av David Gordon Cameron Cameron, David Gordon Forsker +41-7670245 d.g.cameron@fys.uio.no Beregningsgrid, NorduGrid, ATLAS, CERN, Grid-databehandling
Carlson, Andreas Førsteamanuensis +47-22857223 acarlson@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Bilde av Mats Carlsson Carlsson, Mats Professor +47-22856536 mats.carlsson@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk, Observasjoner, Simulering, Beregningsintensiv astrofysikk, Solens kromosfære, IRIS
Bilde av Michele Cascella Cascella, Michele Førsteamanuensis +47-22855420 michele.cascella@kjemi.uio.no
Bilde av Tom Arild Caspersen Caspersen, Tom Arild Rådgiver +47-22857001 t.a.caspersen@farmasi.uio.no Studieadministrasjon, eksamen
Catmore, James Richard Forsker j.r.catmore@fys.uio.no
Cecconello, Elsa elsac@ifi.uio.no
Bilde av Ivana Celik Celik, Ivana Seniorkonsulent +47-22855881 ivanac@math.uio.no Prosjektleder for matematikk.org
Chandrasekaran, Sri Nivas Stipendiat +4740389615 srinc@ifi.uio.no
Chatterjee, Neelabja Stipendiat neelabjc@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Bilde av Athanasios Eleftherios Chatzitakis Chatzitakis, Athanasios Eleftherios Postdoktor 45150893 a.e.chatzitakis@smn.uio.no
Bilde av Sachin Maruti Chavan Chavan, Sachin Maruti +47-22855451 s.m.chavan@kjemi.uio.no
Bilde av Loan Trinh Che Che, Loan Trinh l.t.che@kjemi.uio.no Kjemi, Polymerer - organiske materialer
Bilde av Hege Christensen Christensen, Hege Professor + 47-22856523 h.s.christensen@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmakokinetikk, Legemiddelmetabolisme, Legemiddeltransport, Legemiddelinteraksjoner, In-vitro in-vivo ekstrapolering, Fysiologibasert farmakokinetisk modellering
Bilde av Kai Håkon Christensen Christensen, Kai Håkon Førsteamanuensis +47-22963342 k.h.christensen@geo.uio.no
Bilde av Snorre Harald Christiansen Christiansen, Snorre Harald Professor +47-22857774 snorrec@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Bilde av Svenja Christiansen Christiansen, Svenja Stipendiat svenja.christiansen@ibv.uio.no
Bilde av Øystein Christiansen Christiansen, Øystein Senioringeniør +47-22852462 +47-92429003 oec@ifi.uio.no Innkjøp
Bilde av Stine Christoffersen Christoffersen, Stine stine.christoffersen@fys.uio.no biofysikk, medisinsk fysikk, hypoksi, lavdoseratebestråling, celle- og molekylærbiologi
Christophersen, Gard Stipendiat gard.christophersen@geo.uio.no
Bilde av Jan Arthur Christophersen Christophersen, Jan Arthur Professor +47-22855903 christop@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Bilde av Nils Damm Christophersen Christophersen, Nils Damm Professor emeritus +47-22852406 +47-93496172 93496172 nilsch@ifi.uio.no open source, open science, innovasjon, entreprenørskap
Chung, Hwei-Ming Stipendiat hweiminc@ifi.uio.no
Clark, Daniel Postdoktor daniel.clark@smn.uio.no SMN
Bilde av Lasse Clausen Clausen, Lasse Førsteamanuensis +47-22855661 lasse.clausen@fys.uio.no
Bilde av Marita Clausen Clausen, Marita Avdelingsingeniør +47-22844321 marita.clausen@kjemi.uio.no Undervisningslaboratorium
Clausen, Tommy Høyvarde Førsteamanuensis II Entreprenørskap
Bilde av Ellen Hanne Cohen Cohen, Ellen Hanne Overingeniør +47-22856553 +47-92687579 92687579 e.h.cohen@farmasi.uio.no Instrumentansvar, Innkjøp
Bilde av Jonathan Edward Colman Colman, Jonathan Edward Forsker +47-22854628 j.e.colman@ibv.uio.no
Bilde av Gabriele Cordara Cordara, Gabriele gabriele.cordara@kjemi.uio.no Kjemi, Biologisk kjemi
Cordonnier, Benoit Forsker benoit.cordonnier@geo.uio.no
Bilde av Fernando Corfu Corfu, Fernando Professor +47-22856680 fernando.corfu@geo.uio.no Geologi, Mineralogi, Geokjemi, Geokronologi, Isotop geologi
Bilde av Fabio Crameri Crameri, Fabio Postdoktor fabio.crameri@geo.uio.no
Bilde av Lucia Crespo Campo Crespo Campo, Lucia Stipendiat l.c.campo@fys.uio.no
Bilde av Naomi Alison Croft Croft, Naomi Alison n.a.croft@student.iss.uio.no
Cuervo, Ignacio Universitetslektor ignacio.cuervo@ibv.uio.no
Bilde av Xuemei Cui Cui, Xuemei Førstekonsulent +47 45171229 xuemei.cui@smn.uio.no
Bilde av Alma Leora Culén Culén, Alma Leora Førsteamanuensis +47-22852494 almira@ifi.uio.no design, interaksjon, bruk, opplevelsedesign, informasjonsvisualisering
Bilde av Celine Marie Løken Cunen Cunen, Celine Marie Løken Stipendiat +47-22855922 +47-95721113 cmlcunen@math.uio.no Statistikk og biostatistikk
Bilde av Urszula Czarniecka Czarniecka, Urszula Forsker urszula.czarniecka@geo.uio.no
D`Angelo, Martina Førstekonsulent +47-96714467 martina.dangelo@smn.uio.no SMN, Nafuma, TeamSMN, kjemi
Dabrowski, Marcin Forsker marcin.dabrowski@mn.uio.no
Dadashi, Ali Stipendiat alidada@ifi.uio.no
Bilde av Geir Dahl Dahl, Geir Instituttleder +47-22855835 geird@math.uio.no Matematikk, Centre of Mathematics for Applications - CMA
Dahl, Helge-Andre Stipendiat +47-22854546 h.a.dahl@ibv.uio.no
Bilde av Kristina Rognlien Dahl Dahl, Kristina Rognlien Postdoktor +47-22854183 kristrd@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bilde av Arne Dahlback Dahlback, Arne Professor +47-22855657 arne.dahlback@fys.uio.no UV-stråling, ozon, strålingstransport
Bilde av Håkon Dahle Dahle, Håkon Forsker +47-22857531 +47-93266331 hakon.dahle@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi, Ekstragalaktisk astronomi, Observasjoner, Nordisk Optisk Teleskop
Bilde av Barrie Dale Dale, Barrie Professor emeritus +47-22854214 barrie.dale@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Palynologi, Stratigrafi
Bilde av Gudmund Anders Dalsbø Dalsbø, Gudmund Anders Seniorkonsulent +47-22856684 g.a.dalsbo@geo.uio.no
Bilde av Kirsti Ales Dalseth Dalseth, Kirsti Ales Seniorkonsulent +47-22850476 k.a.dalseth@kjemi.uio.no Studieadministrasjon
Dalslåen, Bjørgunn Heggem Stipendiat +47-22854219 b.h.dalslaen@geo.uio.no
Dang Ha The, Hien hthdang@student.matnat.uio.no
Danielsen, Asbjørn asbjornd@student.matnat.uio.no
Danielsen, Håvard Emil Professor II +47-22934000 +47-90608723 hdaniels@ifi.uio.no