Personer - Side 5

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 401 - 500 av 1 883
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Sunniva Ette Ette, Sunniva Førstekonsulent +47-22857895 22844319 kun på torsdager sunniva.ette@mn.uio.no Kjemisk institutt, Økonomi, Fakturaer, Bilag, Basware, Oracle, HR-portalen
Bilde av Bernd Etzelmüller Etzelmüller, Bernd Professor +47-22857229 bernd.etzelmuller@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Kryosfære, Permafrost
Bilde av Charlotte Evangelista Evangelista, Charlotte Postdoktor charlotte.evangelista@ibv.uio.no
Bilde av Anna Kathinka Dalland Evans Evans, Anna Kathinka Dalland Rådgiver +47-22845577 a.k.d.evans@astro.uio.no Forskningsformidling, Nettredaktør, Pressekontakt
Evensen, Karen Brastad karenbe@ifi.uio.no
Bilde av Cathrine Elisabeth Fagernes Fagernes, Cathrine Elisabeth Avdelingsleder 22857272 c.e.fagernes@ibv.uio.no Anoxia tolerance; hypoxia; molecular biology
Falck, Bridget Postdoktor +47-22857532 bridget.falck@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi, Simuleringer, Strukturdannelse, Alternative gravtiasjonsteorier, Euclid
Bilde av Jens Petter Falck Falck, Jens Petter Førsteamanuensis +47-22852530 j.p.falck@sfe.uio.no
Bilde av Martin Falck Falck, Martin +4741187406 martin.falck@ibv.uio.no
Bilde av Jan Inge Faleide Faleide, Jan Inge Professor +47-22856677 j.i.faleide@geo.uio.no Petroleumsgeologi, Marin geofysikk, Seismisk tolkning, Strukturgeologi, Tektonikk, CO2-lagring, Petroleumsgeofysikk, Bassenganalyse
Bilde av Stefanie Falk Falk, Stefanie Postdoktor +47-22855816 stefanie.falk@geo.uio.no Atmosfærekjemi, modellering
Fallahi, Mohammad Javad Postdoktor m.j.fallahi@geo.uio.no
Bilde av Roy Falleth Falleth, Roy Ledende forskn.tekn +47-22854607 roy.falleth@ibv.uio.no
Bilde av Pål Falnes Falnes, Pål Professor +47-22854840 pal.falnes@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Fares, Murhaf Stipendiat murhaff@ifi.uio.no
Bilde av Lukasz Farian Farian, Lukasz lukaszf@student.matnat.uio.no
Bilde av Daniel Schnetzer Fava Fava, Daniel Schnetzer Stipendiat danielsf@ifi.uio.no
Fazeli, Hossein Stipendiat hossein.fazeli@geo.uio.no
Bilde av Federico Fenaroli Fenaroli, Federico Postdoktor federico.fenaroli@ibv.uio.no
Bilde av Grete Usterud Fenstad Fenstad, Grete Usterud Professor emeritus +47-22855759 grete@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Bilde av Jens Erik Fenstad Fenstad, Jens Erik Professor emeritus 228 55759 jfenstad@math.uio.no Matematikk, Logikk
Bilde av Andrea Fiacco Fiacco, Andrea Stipendiat andrefi@math.uio.no
Bilde av Alina Fiehn Fiehn, Alina +47-22856012 alina.fiehn@geo.uio.no Metrologi
Bilde av Simon Filhol Filhol, Simon Postdoktor simon.filhol@geo.uio.no Glasiologi, Kryosfære, Remote sensing
Bilde av Sarah Finke Finke, Sarah Stipendiat sarah.finke@farmasi.uio.no
Finstad, Terje Professor +47-22852855 terje.finstad@fys.uio.no SMN
Bilde av Gunborg Bye Fjeld Fjeld, Gunborg Bye Avdelingsingeniør +47-22858187 +47-92882297 g.b.fjeld@geo.uio.no
Bilde av Vegard Fjellbo Fjellbo, Vegard Stipendiat - Matematisk institutt 22 85 59 14 rvfjellb@math.uio.no Simplisielle mengder, Modellkategorier, Algebraisk topologi, Geometri, Matematikk
Fjelldal, Marthe Fredheim Stipendiat m.f.fjelldal@farmasi.uio.no
Bilde av Roar Fjellheim Fjellheim, Roar Professor II 67 83 10 00 901 25 705 raf@computas.no roarfj@ifi.uio.no Kunstig intelligens, Semantic web
Bilde av Asbjørn Slagtern Fjellvåg Fjellvåg, Asbjørn Slagtern Stipendiat +47-22855562 a.s.fjellvag@smn.uio.no
Bilde av Helmer Fjellvåg Fjellvåg, Helmer Professor +47-22855564 +47-41633921 helmer.fjellvag@kjemi.uio.no SMN, Energi
Bilde av Øystein Slagtern Fjellvåg Fjellvåg, Øystein Slagtern Stipendiat 95754508 +47 95754508 o.s.fjellvag@smn.uio.no In situ SR-XRD, Nøytrondiffraksjon, Nøytronspektroskopi
Bilde av Ulrik Skre Fjordholm Fjordholm, Ulrik Skre Førsteamanuensis ulriksf@math.uio.no Beregningsorientert matematikk, Partielle differensiallikninger
Bilde av Christian Fleischer Fleischer, Christian Stipendiat 45275583 chrfl@student.matnat.uio.no SMN, Kjemi, 2D Materialer, Superkondensatorer, Fotoelektrokjemi, Elektrokjemi, Defektkjemi
Bilde av Eirik Grude Flekkøy Flekkøy, Eirik Grude Professor +47-22855034 e.g.flekkoy@fys.uio.no
Bilde av Heike Fliegl Fliegl, Heike Forsker +47-22845923 heike.fliegl@kjemi.uio.no
Bilde av Michael S. Floater Floater, Michael S. Professor +47-22854036 michaelf@math.uio.no
Bilde av Raluca-Madalina Florea Florea, Raluca-Madalina Stipendiat ralucamf@ifi.uio.no
Bilde av Anna Kristine Fæhn Follestad Follestad, Anna Kristine Fæhn Stipendiat a.k.f.follestad@fys.uio.no 4DSpace, Romvær, Romfysikk
Bilde av Behzad Foroughinejad Foroughinejad, Behzad Overingeniør +47-22857378 behzad.foroughinejad@kjemi.uio.no Elektronikk, Service og utvikling, Verneombud
Bilde av Jon Henrik Forssell Forssell, Jon Henrik Førsteamanuensis +47-22852781 jonf@ifi.uio.no
Bilde av Marie Kristine Foss Foss, Marie Kristine Stipendiat m.k.foss@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi
Bilde av Øystein Foss Foss, Øystein Avdelingsingeniør +47-22855533 40549006 +47-405 49 006 oystein.foss@kjemi.uio.no Formidling, Kommunikasjon, Drift, Samfunnskontakt, Laboratoriearbeid
Fossum, Katrine Stipendiat katrine.fossum@geo.uio.no
Fossum, Kristoffer Stipendiat kristofo@student.matnat.uio.no
Bilde av Selamawit Molla Fossum Fossum, Selamawit Molla Postdoktor selamawm@ifi.uio.no
Bilde av Anne Claire Fouilloux Fouilloux, Anne Claire Senioringeniør +47-22844779 a.c.fouilloux@geo.uio.no
Bilde av Laura Franconi Franconi, Laura laura.franconi@fys.uio.no
Bilde av Anna-Simone Josefine Frank Frank, Anna-Simone Josefine Stipendiat (+47) 22856136 a.s.j.frank@farmasi.uio.no Biostatistikk, Matematisk modellering, Computational Biology, Delay Differential Equations (DDE), Farmakoepidemiologi, Hypotyreose, Graviditet, Mors helse og neuroutvikling
Bilde av Stein Fredriksen Fredriksen, Stein Professor +47-22854558 93463203 stein.fredriksen@ibv.uio.no Marine alger, Bentosalger, Tareskogsøkologi, Sjøgrassystemer, Biodiversitet, Økologi på grunnt vann, Systematikk
Bilde av Terje Fredvik Fredvik, Terje Overingeniør +47-22856508 terje.fredvik@astro.uio.no Programmering, IT-støtte til forskning, Mac, Brukerstøtte, Lokal-IT, Hinode, IRIS, Rombaserte observasjoner, Japan, USA, Astronomi og astrofysikk, Solfysikk
Frick, Rahel rahel.frick@medisin.uio.no
Friedemann, Christopher Stipendiat chrisjfr@student.matnat.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Bilde av Ymir Kalmann Frodason Frodason, Ymir Kalmann Stipendiat y.k.frodason@fys.uio.no Materials science, Semiconductor physics, Defects, Atomistic modeling, DFT, Renewable energy
Bilde av Clara Froment Froment, Clara Postdoktor clara.froment@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk, Observations, Coronal loops, Coronal rain, Swedish Solar Telescope (SST), IRIS
Fruijtier, Elisabeth Johanna Stipendiat elisabjf@ifi.uio.no
Bilde av Kim Anders Frøyshov Frøyshov, Kim Anders Førsteamanuensis kfroyshov@math.uio.no Geometri/Topologi
Bilde av Thomas Frågåt Frågåt, Thomas Stipendiat +47-22856478 thomas.fragat@fys.uio.no Fysikk, Fysikkdidaktikk, Kompetanseutvikling, Gruppelærerseminar, Lektorutdanning
Bilde av Unni Fuskeland Fuskeland, Unni Senioringeniør +47-22857006 unnif@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB), Rombaserte observasjoner, Simuleringer, Beregningsintensiv astrofysikk
Bilde av Marianne Fyhn Fyhn, Marianne Førsteamanuensis +47-22857648 95753542 +4795753542 marianne.fyhn@ibv.uio.no Nevrobiologi, Nevrovitenskap, Fysiologi, Entorhinal cortex, Hippocampus, Life Science
Bilde av Karoline Fægri Fægri, Karoline Førstelektor +47-22855427 karoline.fagri@kjemi.uio.no Skolelaboratoriet i kjemi, InterAct, periodesystemet.no
Bilde av Knut Fægri Fægri, Knut +47-22844230 knut.fagri@kjemi.uio.no
Bilde av Per-Johan Færøvig Færøvig, Per-Johan Overingeniør +47-22854547 p.j.farovig@ibv.uio.no
Bilde av Odd Stokke Gabrielsen Gabrielsen, Odd Stokke Professor +47-22857346 +47-22856620 +47-41560130 o.s.gabrielsen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Bilde av Roy Helge Gabrielsen Gabrielsen, Roy Helge Professor +47-22856600 r.h.gabrielsen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk, Petroleumsgeologi, Bassenganalyse, CO2-lagring, Energi
Bilde av Sebastien Gac Gac, Sebastien +47-22855779 sebastien.gac@geo.uio.no
Bilde av Carmen Gaina Gaina, Carmen Professor +47-22856042 carmen.gaina@geo.uio.no
Bilde av Luca Galimberti Galimberti, Luca Postdoktor lucaga@math.uio.no Geometrisk analyse, Beregningsorientert matematikk, Partielle differensiallikninger, Matematikk
Bilde av Olivier Galland Galland, Olivier Forsker +47-22856719 olivier.galland@geo.uio.no
Bilde av Iouri Galperine Galperine, Iouri Professor emeritus +47-22856495 +47-90517238 iouri.galperine@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Kondenserte fasers fysikk, Teoretisk fysikk, Nano- og mikroteknologi
Galteland, Torborg Daglig leder i Norsk biologforening post@bio.no Norsk biologforening
Gammersvik, Øystein Overingeniør oystg@ifi.uio.no
Bilde av Andrea Alessandro Gasparini Gasparini, Andrea Alessandro Stipendiat +47 908 46 905 andreg@ifi.uio.no Design Thinking, Brukerdrevet innovasjon, Service Design, Living Lab
Bilde av Mikael Hailu Gebre-Mariam Gebre-Mariam, Mikael Hailu Stipendiat mikaelge@ifi.uio.no
Bilde av Hanne Cecilie Geirbo Geirbo, Hanne Cecilie Forsker +47-22840842 hannege@ifi.uio.no infrastruktur, smarte byer, solcellestrøm, mobiltelefoner, bærekraftig teknologi, Sør-Asia, Bangladesh
Bilde av Leiv Jacob Gelius Gelius, Leiv Jacob Professor +47-22855844 l.j.gelius@geo.uio.no Avbildning, Seismisk analyse, Reservoargeofysikk
Gervin, Kristina Postdoktor kristina.gervin@farmasi.uio.no
Bilde av Michael Getz Getz, Michael Forsker 97684224 michaeag@student.matnat.uio.no
Bilde av Martin Giese Giese, Martin Professor +47-22852737 martingi@ifi.uio.no Logikk, Big data, Semantic web, Automatisk resonnering, Bevissøk, Førsteordens logikk
Bilde av Ingunn Gihle Gihle, Ingunn Seniorkonsulent ingunngi@ifi.uio.no
Bilde av Elisabeth Giil Giil, Elisabeth Førstekonsulent +47-22855890 elisagiil@math.uio.no Ekspedisjon, Eksamen, Bestillinger, Studieadministrasjon, Nettredaktør, klager, begrunnelser
Bilde av Adrien Gilbert Gilbert, Adrien Postdoktor adrien.gilbert@geo.uio.no
Bilde av Luc Girod Girod, Luc Forsker +47-22840113 luc.girod@geo.uio.no
Bilde av Kjersti Gisnås Gisnås, Kjersti +47-22857318 kjersti.gisnas@geo.uio.no Permafrost, Glasiologi, Klimaendringer, Fjernanalyse
Bilde av Abyot Asalefew Gizaw Gizaw, Abyot Asalefew Senior Engineer +47-22840056 abyotag@ifi.uio.no
Bilde av Abyot Asalefew Gizaw Gizaw, Abyot Asalefew Senioringeniør +47-22840056 abyotag@ifi.uio.no
Bilde av Astrid Gjelstad Gjelstad, Astrid Førsteamanuensis +47-22857558 astrid.gjelstad@farmasi.uio.no Farmasi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Prøveopparbeidelse, Mikroekstraksjon
Bilde av Ada Gjermundsen Gjermundsen, Ada +47-22855818 ada.gjermundsen@geo.uio.no Oseanografi, Meteorologi
Bilde av Håvard Gjersdal Gjersdal, Håvard Forsker havard.gjersdal@fys.uio.no CERN, ATLAS, tracking, pixel, ESS, beam imaging
Bilde av Johannes Gjerstad Gjerstad, Johannes Professor II +47-23195254 +47-40857057 johannes.gjerstad@ibv.uio.no
Bilde av Stein Gjessing Gjessing, Stein Professor +47-22852444 +47-92695558 steing@ifi.uio.no
Bilde av Bjørn Gjevik Gjevik, Bjørn Professor emeritus bjorng@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Bilde av Tor Gjøen Gjøen, Tor Professor +47-22844943 +47-95163161 tor.gjoen@farmasi.uio.no Cellebiologi, Mikrobiologi, Virus, Laks, Immunologi, Vaksine, Antiinfektiva, Molekylærbiologi, Lipider, Genekspresjon
Gkolfi, Anastasia Stipendiat natasa@ifi.uio.no
Bilde av Ingrid Kristine Glad Glad, Ingrid Kristine Professor +47-22855879 glad@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Bilde av Erik Glesne Glesne, Erik Stipendiat erikgle@student.matnat.uio.no
Bilde av Kyrre Glette Glette, Kyrre Førsteamanuensis +47-22841695 kyrrehg@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Evolusjonær beregning, Evolverbar maskinvare, Biologi-inspirert beregning, Maskinlæring
Gløersen, Øyvind Nøstdahl Stipendiat o.n.gloersen@fys.uio.no
Bilde av Vera Hermine Goebel Goebel, Vera Hermine Professor +47-22852402 goebel@ifi.uio.no