Personer - Side 6

Søk etter ansatte og studenter ved MN

 

Personer 501 - 600 av 1 883
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Matthew Good Good, Matthew Stipendiat +47-22840828 matthew.good@sfe.uio.no University technology transfer, research commercialization, innovation, entrepreneurship, innovation support infrastructure, organization design
Bilde av Magda Grabska-Makulus Grabska-Makulus, Magda Konsulent +47-22856045 magda.grabska-makulus@kjemi.uio.no Økonomi, Innkjøp, Eco-online
Bilde av Eirik Gramstad Gramstad, Eirik Forsker eirik.gramstad@fys.uio.no CERN, Partikkelfysikk, LHC, Supersymmetri, Higgs boson, ATLAS
Gramuglia, Emanuele Stipendiat emanueg@math.uio.no Statistikk, sensor basert overvåkning
Bilde av Erik Grandelius Grandelius, Erik Stipendiat erikgran@student.matnat.uio.no Partielle differensiallikninger, Beregningsorientert matematikk
Bilde av Cecilie Granerød Granerød, Cecilie Stipendiat cecilie.granerod@fys.uio.no
Bilde av Anne Gerd Granås Granås, Anne Gerd Professor +47-22844761 a.g.granas@farmasi.uio.no
Bilde av Kristin Johanne Grasmo Grasmo, Kristin Johanne Rådgiver +47-22857640 k.j.grasmo@farmasi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning
Bilde av Tone Fredsvik Gregers Gregers, Tone Fredsvik Førstelektor +47-22856183 99697154 99697154 t.f.gregers@ibv.uio.no
Bilde av Tyge Greibrokk Greibrokk, Tyge Professor emeritus +47-22855027 +47-97736704 tyge.greibrokk@kjemi.uio.no Kjemi, Bioanalytisk kjemi, Separasjonsteknologi, Kromatografi, Analytisk kjemi, Sporanalyser, Massespektrometri, Nanokjemi
Bilde av Gareth Wyn Griffiths Griffiths, Gareth Wyn Professor +47-22857582 g.w.griffiths@ibv.uio.no
Bilde av Sverre Grimnes Grimnes, Sverre Professor emeritus sverre.grimnes@fys.uio.no
Bilde av Paul Grini Grini, Paul Professor +47-22854574 +47-99390210 paul.grini@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Epigenetikk, Planter, Kromatin, Livsvitenskap - life science
Grini, Sigbjørn Stipendiat sigbjorn.grini@smn.uio.no SMN
Bilde av Miria Grisot Grisot, Miria Forsker +47-22852409 miriag@ifi.uio.no
Bilde av Carsten Griwodz Griwodz, Carsten Professor +47-45258004 +47-92684380 griff@ifi.uio.no
Bilde av Cecil B. Tidemand Grosch Grosch, Cecil B. Tidemand Seniorrådgiver +47-22857779 c.b.t.grosch@mn.uio.no HMS, Arbeidsmiljøutvalg, HMS nettverk
Bilde av Lars Groth Groth, Lars Professor II +47-22840846 +47-92864971 larsgrot@ifi.uio.no
Bilde av Ivar Grove Grove, Ivar Avdelingsingeniør +47-22856583 ivar.grove@farmasi.uio.no Instrumentansvarlig
Bilde av John Grue Grue, John Professor +47-22855839 johng@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk, Energi
Grytten, Ivar Stipendiat ivargry@student.matnat.uio.no
Bilde av Ellen Kristine Grøholt Grøholt, Ellen Kristine Rådgiver +47-22844865 e.k.groholt@mn.uio.no Studieadministrasjon, Delstudier i utlandet, Utveksling, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Studieplaner, Emner, HMS, Studiekvalitet
Bilde av Øyvind Grøn Grøn, Øyvind Professor emeritus oyvind.gron@fys.uio.no
Bilde av Krister Gjestvang Grønlien Grønlien, Krister Gjestvang Stipendiat k.g.gronlien@farmasi.uio.no Farmasi, Galenisk farmasi, Biologiske produkter, kollagen
Bilde av Truls Ø Grønneberg Grønneberg, Truls Ø +47-22855539 t.o.gronneberg@kjemi.uio.no Kjemi, Skolelaboratoriet, Kjemiundervisning, Læreplaner, Forsøk, Læremidler
Bilde av Terje Grønås Grønås, Terje Overingeniør +47-22854463 terje.gronas@kjemi.uio.no Elektronikk, LabVIEW og Instrumentering
Bilde av Kyrre Grøtan Grøtan, Kyrre Seniorkonsulent +47-22857821 kyrre.grotan@ibv.uio.no
Bilde av Peder Løvstad Grøttumsbråten Grøttumsbråten, Peder Løvstad Lærling pederlg@ifi.uio.no
Bilde av Boris Vilhelm Gudiksen Gudiksen, Boris Vilhelm Førsteamanuensis +47-22857007 b.v.gudiksen@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk
Bilde av Ingvild Gudim Gudim, Ingvild Stipendiat ingvild.gudim@ibv.uio.no Biokjemi, proteinkrystallografi, spektroskopi, strukturbiologi, proteinstruktur, protein interactions
Bilde av Frank Bo Buster Guldstrand Guldstrand, Frank Bo Buster Stipendiat f.b.b.guldstrand@geo.uio.no
Bilde av Cathrine Brecke Gundersen Gundersen, Cathrine Brecke Stipendiat +47-22855405 c.b.gundersen@kjemi.uio.no Miljøkjemi, Miljøanalyse, Biogeokjemi, Nitraminer
Bilde av Gry Gundersen Gundersen, Gry Seniorrådgiver +47-22857289 +47-99729134 gry.gundersen@ibv.uio.no
Bilde av Kristian Gundersen Gundersen, Kristian Professor +47-22854617 +47-92690220 kristian.gundersen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Bilde av Lise-Lotte Gundersen Gundersen, Lise-Lotte Professor +47-22857019 l.l.gundersen@kjemi.uio.no Kjemi, Organisk kjemi, Organisk syntese, Legemidler, Antibiotika, Livsvitenskap, Naturprodukter, Heterosykler
Bilde av Olav Gundersen Gundersen, Olav Overingeniør +47-22855981 99322486 olav.gundersen@mn.uio.no Mekanikk
Bilde av Sveinung Gundersen Gundersen, Sveinung Senioringeniør +47-22840862 sveinugu@ifi.uio.no Bioinformatikk, Genomikk, Statistikk, Informatikk
Bilde av Anette Eleonora Gunnæs Gunnæs, Anette Eleonora Førsteamanuensis +47-22852812 a.e.gunnas@fys.uio.no TEM, Materialvitenskap og -teknologi, Nano- og mikroteknologi, Energy challenges, Fornybar Energi, Nanomaterials, Nanopartikler
Gutierrez, Marte Professor II marte.gutierrez@geo.uio.no
Bilde av Emil Sebastian Gutterød Gutterød, Emil Sebastian Stipendiat e.s.gutterod@smn.uio.no SMN, Kjemi, Katalyse, MOF, Kinetikk, heterogen katalyse, metan til metanol, CO2 hydrogenerion
Bilde av Magne Sveen Guttormsen Guttormsen, Magne Sveen Professor +47-22856460 +47-45667796 m.s.guttormsen@fys.uio.no Syklotronlaboratoriet, kjernefysikk, kjerne-astrofysikk, strålingsfysikk, nukleærmedisin, detektorer, instrumentering
Bilde av Torunn Standal Guttormsen Guttormsen, Torunn Standal Rådgiver +47-22854272 t.s.guttormsen@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Guttu, Sigmund Stipendiat sigmund.guttu@geo.uio.no Meteorologi
Gärtner, Anna Clarissa Førstekonsulent +47-22844422 a.c.gartner@kjemi.uio.no Ph.d. saker, Studieadministrasjon, Mena programmet
Bilde av Carl Henrik Gørbitz Gørbitz, Carl Henrik Professor +47-22855460 c.h.gorbitz@kjemi.uio.no Kjemi, Biologisk kjemi, Nanoteknologi, Livsvitenskap, Aminosyrer, Peptider, Krystallstrukturer, Organiske materialer, Crystal engineering, Strukturdatabaser, Strukturmodellering
Bilde av Andreas Görgen Görgen, Andreas Professor +47-22844456 andreas.gorgen@fys.uio.no kjernefysikk, detektorer
Bilde av Mona Gaarder Gaarder, Mona Avdelingsingeniør +47-22845769 mona.gaarder@farmasi.uio.no
Hadera, Mussie Ghezu Postdoktor m.g.hadera@farmasi.uio.no
Hadjineophytou, Chris Stipendiat chris.hadjineophytou@ibv.uio.no
Bilde av Ingrid Hobæk Haff Haff, Ingrid Hobæk Førsteamanuensis +47-22856024 ingrihaf@math.uio.no Statistikk og biostatistikk
Bilde av Anders Hafreager Hafreager, Anders Stipendiat 41768696 +4741768696 anders.hafreager@fys.uio.no petroleum, skifergass, Multi-scale processes, Computational Physics, HPC
Bilde av Yngve Hafting Hafting, Yngve Universitetslektor +47-22841691 +47-41120878 yngveha@ifi.uio.no 3D-printing, Elektronikk, Programmering, hovedverneombud, verneombud, innkjøp
Bilde av Marianne Hafting Fyhn Hafting Fyhn, Marianne Associate Professor (+47) 95 75 35 42 marianne.fyhn {a t} imbv.uio.no Nevrobiologi, Nevrovitenskap, Fysiologi, Entorhinal cortex, Hippocampus
Bilde av Robert Hagala Hagala, Robert Stipendiat +47-22856531 robert.hagala@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi
Bilde av Erika Hagelberg Hagelberg, Erika Professor +47-22855324 erika.hagelberg@ibv.uio.no Historisk DNA, Evolusjon, Menneskelig evolusjon, Bioarkeologi, Mitokondrielt DNA
Bilde av Gunnar Hagelin Hagelin, Gunnar Senioringeniør gunnar.hagelin@farmasi.uio.no
Bilde av Jon Ove Methlie Hagen Hagen, Jon Ove Methlie Professor +47-22854038 j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Hagen, Trine Wiborg t.w.hagen@fys.uio.no
Bilde av Jørn Hagerup Hagerup, Jørn Senioringeniør +47-22852891 joern@ifi.uio.no Utskrift, Brukeradministrasjon, Filtjenere
Bilde av Desta Haileselassie  Hagos Hagos, Desta Haileselassie Stipendiat destahh@ifi.uio.no
Haile, Beyene Girma Stipendiat b.g.haile@geo.uio.no
Bilde av Yvonne Halle Halle, Yvonne Rådgiver +47-22856346 +47 98499208 yvonne.halle@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studieplaner, Emner, Studiekvalitet, Læringsmiljø, Nettsider
Bilde av Pål Halvorsen Halvorsen, Pål Professor +47-97080007 paalh@ifi.uio.no
Bilde av Trine Grønhaug Halvorsen Halvorsen, Trine Grønhaug Førsteamanuensis +47-22855735 t.g.halvorsen@farmasi.uio.no Farmasi, Kjemi, Legemidler, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi
Bilde av Edvard Hammersgård Hammersgård, Edvard Lærling edvard.hammersgard@fys.uio.no
Hangaas, Cathrine Seniorkonsulent +47-22856551 91850283 cathrine.hangaas@mn.uio.no instituttøkonom, IBV, Økonomi, økonomistyring, budsjett, rapportering.
Bilde av Judith L. Hannah Hannah, Judith L. Forsker +47-22856498 j.l.hannah@geo.uio.no
Bilde av Gisle Hannemyr Hannemyr, Gisle Universitetslektor +47-22852432 +47-90553659 gisle@ifi.uio.no web, design, konvergens, digitale medier, åpne systemer, åpen aksess, personvern, datasikkerhet
Hansen, Anders Christian Professor II anderch@math.uio.no Operatoralgebraer, Matematikk
Bilde av Anne-Lise Siljeholm Hansen Hansen, Anne-Lise Siljeholm Seniorrådgiver +47-22858093 +47-48276884 a.l.s.hansen@mn.uio.no Opptak, Undervisningsplanlegging, FS, Studieadministrasjon, Studieplaner, Tilrettelegging
Bilde av Anthony D.L. Hansen Hansen, Anthony D.L. Avdelingsingeniør a.d.hansen@fys.uio.no
Bilde av Audun Skau Hansen Hansen, Audun Skau Stipendiat a.s.hansen@kjemi.uio.no Kjemi, Teoretisk kjemi
Bilde av Eddy Walther Hansen Hansen, Eddy Walther Professor +47-22855692 e.w.hansen@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi
Bilde av Finn Knut Hansen Hansen, Finn Knut Professor emeritus +47-22855554 f.k.hansen@kjemi.uio.no Kjemi, Polymerer - organiske materialer, Overflatekjemi
Bilde av Frode Kristian Hansen Hansen, Frode Kristian Professor +47-22856516 f.k.hansen@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Kosmologi
Bilde av Jørgen André Hansen Hansen, Jørgen André Stipendiat 95751288 j.a.hansen@geo.uio.no
Hansen, Morten Olav Senioringeniør morteoh@ifi.uio.no
Hansen, Nikolai Bjørnestøl Stipendiat nikolabh@math.uio.no Matematikk, Geometri og Topologi
Bilde av Per-Anders Stensby Hansen Hansen, Per-Anders Stensby Forsker +47-48245746 p.a.s.hansen@kjemi.uio.no SMN, Solceller, Tynnfilm, Luminescens, Optikk
Bilde av Roy Edgar Hansen Hansen, Roy Edgar Professor II +47-99413702 rhn@ifi.uio.no syntetisk aperture sonar, sonar, sonaravbildning, signalbehandling
Bilde av Simen Gimle Hansen Hansen, Simen Gimle simenha@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Bilde av Thomas Hansen Hansen, Thomas Senioringeniør +47-22852747 +47-92299305 thoh@ifi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til forskning, IT-støtte til undervisning, MacOS, iOS, Airwatch, Devilry, Munki
Bilde av Thomas F Hansen Hansen, Thomas F Professor +47-22854521 t.f.hansen@ibv.uio.no Evolusjon, Teoretisk Biologi
Bilde av Tor Borgar Hansen Hansen, Tor Borgar Førsteamanuensis II tor.borgar.hansen@oxford.no
Bilde av Trond Vidar Hansen Hansen, Trond Vidar Professor +47-22857450 +47-93265077 t.v.hansen@farmasi.uio.no Legemiddelkjemi, Syntetisk organisk kjemi, Naturproduktsyntese, Lipidkjemi, Lipidsyntese
Bilde av Vidar Hansen Hansen, Vidar Professor II +47-22958735 vidar.hansen@fys.uio.no
Bilde av Ole Hanseth Hanseth, Ole Professor +47-22852431 +47-95908509 oleha@ifi.uio.no
Bilde av Viggo Hansteen Hansteen, Viggo Professor +47-22856120 viggo.hansteen@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk
Bilde av Arthur Alexander Blørstad Haraldsen Haraldsen, Arthur Alexander Blørstad Stipendiat a.a.b.haraldsen@ibv.uio.no
Harang, Fabian Andsem Stipendiat fabianah@math.uio.no Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bilde av Christoffer Bugge Harder Harder, Christoffer Bugge +4747183520 c.b.harder@ibv.uio.no
Bilde av Gerd Marie Eskerud Harris Harris, Gerd Marie Eskerud Stipendiat +47-22855571 g.m.e.harris@farmasi.uio.no
Bilde av Ebbe Hvidegård Hartz Hartz, Ebbe Hvidegård Forsker e.h.hartz@geo.uio.no
Bilde av Ida Hasle Hasle, Ida Stipendiat +47-22840656 ida.hasle@smn.uio.no SMN
Hasvold, Grete Overingeniør +47-22856554 grete.hasvold@farmasi.uio.no
Bilde av Daniel Hatlem Hatlem, Daniel Stipendiat +47-22854792 daniel.hatlem@ibv.uio.no structural biology, Nuclear magnetic resonance spectroscopy, protein crystallography
Bilde av Eirik Sæther Hatlen Hatlen, Eirik Sæther PhD Stipendiat e.s.hatlen@fys.uio.no
Bilde av Bjørn Hauback Hauback, Bjørn Professor II +47-22856422 bjorn.hauback@its.uio.no
Bilde av Torkel Andreas Haufmann Haufmann, Torkel Andreas torkelah@math.uio.no Matematikk, Beregningsorientert matematikk
Haug, Øystein Thorden o.t.haug@geo.uio.no