Personer med emneord «Biokjemi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Karl Kristoffer Andersson Andersson, Karl Kristoffer Professor +47-22856625 k.k.andersson@ibv.uio.no Livsvitenskap, Biokjemi, Proteinstruktur, EPR spektroskopi, Metalloproteiner
Bilde av Tatjana Bosnjak Bosnjak, Tatjana Stipendiat +47-22856542 +47-41442283 tatjana.bosnjak@farmasi.uio.no ProTarg, Proteaser, Proteases, Legumain, Cysteinproteaser, Cysteine proteases, Farmakologi, Life Science, Farmasi, Molekylærbiologi, Cellebiologi, Cathepsiner, Cystatin, Legemidler, Biokjemi, Onkologi/kreft, Fysiologi
Bilde av Ingvild Gudim Gudim, Ingvild Stipendiat ingvild.gudim@ibv.uio.no Biokjemi, proteinkrystallografi, spektroskopi, strukturbiologi, proteinstruktur, protein interactions
Bilde av Hans-Petter Hersleth Hersleth, Hans-Petter Førstelektor og Principal Investigator +47-22854631 +47-41333126 h.p.hersleth@ibv.uio.no strukturbiologi, proteinstruktur, biokjemi, proteinkrystallografi, spektroskopi, diffraksjon, Livsvitenskap, synkrotron, USA
Bilde av Harald Thidemann Johansen Johansen, Harald Thidemann Professor +47-22856595 91674070 91674070 h.t.johansen@farmasi.uio.no Farmakologi, Celle- og molekylærbiologi, Legemidler, Farmasi, Biokjemi, Fysiologi, Livsvitenskap - life science, Onkologi/kreft, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Cathepsiner, Legumain, Cystatin
Bilde av Tom Kristensen Kristensen, Tom +47-22856629 tom.kristensen@ibv.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Bilde av Jedrzej Mieczyslaw Malecki Malecki, Jedrzej Mieczyslaw Forsker +47 99 47 91 07 j.m.malecki@ibv.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi
Bilde av Jon Nissen-Meyer Nissen-Meyer, Jon Professor +47-22857351 jon.nissen-meyer@ibv.uio.no Biokjemi, Mikrobiologi, Proteinstruktur
Bilde av Kristian Prydz Prydz, Kristian Professor +47-22856753 kristian.prydz@ibv.uio.no Livsvitenskap, Biokjemi, Cellebiologi, Golgiapparatet, Proteoglykaner, Glykoproteiner, Intracellulær transport
Bilde av Rigmor Solberg Solberg, Rigmor Professor +47-22857514 +47-97739048 rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmasi, Legemidler, Cellebiologi, Molekylærbiologi, Biokjemi, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Kreft, Osteoporose, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Proteolyse, Cysteinproteaser, Legumain, Cathepsiner, Cystatin
Bilde av Margarita Anna Strozynski Strozynski, Margarita Anna Senior forskn.tekn +47-22840519 m.a.strozynski@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Biokjemi, proteomikk, Massespektrometri
Bilde av Bernd Thiede Thiede, Bernd Gruppeleder +47-22840533 bernd.thiede@ibv.uio.no Proteomikk, Massespektrometri, Biokjemi, Molekylærbiologi