Personer med emneord «Legemiddelformulering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Julia Fredrika Alopaeus Alopaeus, Julia Fredrika Stipendiat j.f.alopaeus@farmasi.uio.no Nanoteknologi, Galenisk farmasi, Farmasi, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Personalized medicine, Legemiddelformulering, Livsvitenskap - life science, Mucoadhesjon, Legemiddelteknologi, Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering
Bilde av Marianne Hiorth Hiorth, Marianne Professor +47-22857905 marianne.hiorth@farmasi.uio.no Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Livsvitenskap, Bioadhesjon, Life Science, Polymerer, Bionanoteknologi
Bilde av Helene Jonassen Jonassen, Helene Førstelektor +47-22854212 98073977 +47-98073977 helene.jonassen@farmasi.uio.no Galenisk farmasi, Mikropartikler, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Life Science, Drug delivery, Legemiddelformulering, Nanopartikler, Polymerer
Bilde av Solveig  Kristensen Kristensen, Solveig Prodekan, professor - ansvar for utdanning og likestilling +47 22854218 +47 40286574 solveig.kristensen@mn.uio.no Life science, Farmasi, Legemidler, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Radiofarmasi, Nanoteknologi
Bilde av Sverre Arne Sande Sande, Sverre Arne Professor +47-22856590 91833324 s.a.sande@farmasi.uio.no Biopolymerer, Life Science, Legemiddelformulering, Bionanoteknologi, Statistisk forsøksplanlegging, Prinsipal-komponent metoder, Multivariat evaluering, Galenisk farmasi, Bioadhesjon
Bilde av Gro Smistad Smistad, Gro Professor +47-22856592 gro.smistad@farmasi.uio.no Galenisk farmasi, Liposomer, Bionanoteknologi, Legemiddelformulering, Life Science, Bioadhesjon
Bilde av Ingunn Tho Tho, Ingunn Professor +47-22844455 ingunn.tho@farmasi.uio.no Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Bionanoteknologi, Mucoahdesion, Livsvitenskap - life science, Nanoteknologi, Bioadhesjon, Personalized medicine, Galenisk farmasi, Farmasi, Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering
Bilde av Hanne Hjorth Tønnesen Tønnesen, Hanne Hjorth Professor +47-22856593 h.h.tonnesen@farmasi.uio.no Legemiddelteknologi, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Nanoteknologi, Life science, Farmasi, Legemiddelformulering, Legemidler
Bilde av Elvar Örn Viktorsson Viktorsson, Elvar Örn e.o.viktorsson@farmasi.uio.no Life Science, Legemiddelkjemi, Nanomedisin, Organisk kjemi, Legemiddelformulering, Farmasi, Legemidler