Personer med emneord «Superbruker»

Navn Telefon E-post Emneord
Saaṡtad, Jon Førstekonsulent +47-22858643 jon.saastad@mn.uio.no Arkiv, ePhorte, Superbruker
Bilde av Hanne Eriksen Eriksen, Hanne Førstekonsulent +47-22854482 hanne.eriksen@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Bilde av Tino Lamprecht Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47-22856945 tino.lamprecht@mn.uio.no Arkiv, ePhorte, Superbruker
Bilde av John Erick  Salazar Salazar, John Erick Arkivansvarlig +47-22856773 j.e.salazar@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker, arkivansvarlig