print logo

Svein Stølen

Prodekan forskning, professor
Bilde av Svein Stølen
English version of this page
Telefon +47-22854345
Mobiltelefon +47-90633514
Rom Ø290 Fysikkbygget
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

 

Faglig hovedinteresse er uorganiske materialer, og spesielt sammenheng mellom struktur og egenskaper. Etter mange år med hovedfokus på termodynamikk, skiftet jeg retning etter et forskningsopphold ved Universitetet i Bristol i 1999. Jeg har deretter i stor grad gjort modelleringsstudier men knyttet til eksperimentelle studier, og gjerne i samarbeid med gode kollegaer i inn og utland. Jeg har benyttet store internasjonale forskningsanlegg som feks ESRF, og nasjonale infrastrukturer - spesielt tungregneanleggene. Jeg er opptatt av undervisning, og tar gjerne et delansvar for opprettelsen av det tverrfaglige studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi. Jeg har også moret meg med formidling av ulike art. Her er nettstedet www.periodesystemet.no det jeg er mest fornøyd med.

Jeg er opptatt av universitetspolitikk generelt. Som prodekan for forskning (fra 2013) er jeg spesielt opptatt av å understøtte våre mange dyktige forskere. Jeg er overbevist om at kvalitet er den viktigste rettesnoren, og at alt handler om mennesker. Rekruttering er det viktigste vi gjør. Deretter kommer vi langt dersom vi prioriterer og understøtter kvalitet i alle sammenhenger. Jeg leder likestillingsarbeidet ved fakultetet.

Jeg er professor i kjemi,og har hatt lengre forskningsopphold i Nagoya (2 år) og Bristol (6 mindr). Jeg har ledet Kjemisk institutt i 4 år (2009-12), samt Senter for Materialvitenskapog Nanoteknologi i 2 år (2010-11). Jeg har hatt, og har, mange ulike verv nasjonalt og internasjonalt. I dag er jeg f.eks. medlem av styret til Institutt for Energiteknikk (2012-), CIENS (2013-2015), Nano2021 (2012-2015), og NFRs Divisjon for Vitenskap (2015-). Jeg er nylig blitt styreleder for UiO største satsning noensinne, UiO:Livsvitenskap.

Jeg har publisert ca 100 internasjonale, fagfelleevaluerte, arbeider, og veiledet 9 doktorander.

Emneord: Livsvitenskap, materialer og energi, realfag, Innovasjon
Publisert 7. jan. 2013 12:36 - Sist endret 28. okt. 2015 18:11