Vitenskapelig ansatte - Side 8

Personer 176 - 200 av 1 462
Navn Telefon E-post Emneord
Bærland, Trygve Stipendiat trygveba@math.uio.no Beregningsorientert matematikk, Matematikk, Partielle differentiallikninger
Bilde av Maria Vetleseter Bøe Bøe, Maria Vetleseter Førsteamanuensis +47-22857814 m.v.boe@fys.uio.no
Bilde av Erik Bølviken Bølviken, Erik Professor +47-22855877 erikb@math.uio.no Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bølviken, Håkon Strand Stipendiat haaksb@ifi.uio.no
Børsting, Jorun Stipendiat jorubo@ifi.uio.no
Bilde av Bente Børud Børud, Bente +47-22854138 bente.borud@ibv.uio.no
Bilde av Eli Børve Børve, Eli eli.borve@geo.uio.no Oseanografi
Bilde av Gustav Baardsen Baardsen, Gustav Postdoktor gustav.baardsen@kjemi.uio.no
Caballero, Marcos Førsteamanuensis marcos.caballero@fys.uio.no
Cadahia-Lorenzo, Luis Forsker +47-22854630 luis.cadahia-lorenzo@ibv.uio.no
Bilde av Xing Cai Cai, Xing Professor +47-48294368 xingca@ifi.uio.no PDE, parallel programming, High-performance computing
Bilde av Sara Callegaro Callegaro, Sara Postdoktor sara.callegaro@geo.uio.no
Bilde av David Gordon Cameron Cameron, David Gordon Forsker +41-7670245 d.g.cameron@fys.uio.no Grid-databehandling, NorduGrid, Beregningsgrid, CERN, ATLAS
Carlson, Andreas Førsteamanuensis +47-22857223 acarlson@math.uio.no Fluidmekanikk, Mekanikk
Bilde av Mats Carlsson Carlsson, Mats Professor +47-22856536 mats.carlsson@astro.uio.no Observasjoner, Beregningsintensiv astrofysikk, Solens kromosfære, Astronomi og astrofysikk, Solfysikk, Simulering, IRIS
Bilde av Michele Cascella Cascella, Michele Professor +47-22855420 michele.cascella@kjemi.uio.no
Catmore, James Richard Forsker j.r.catmore@fys.uio.no
Bilde av Elsa Cecconello Cecconello, Elsa Stipendiat elsac@ifi.uio.no
Bilde av Tak Shing Chan Chan, Tak Shing Postdoktor taksc@math.uio.no Fluiddynamikk, Mekanikk, Matematikk
Bilde av Sri Nivas Chandrasekaran Chandrasekaran, Sri Nivas Stipendiat +4740389615 srinc@ifi.uio.no
Chatterjee, Neelabja Stipendiat neelabjc@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Bilde av Athanasios Eleftherios Chatzitakis Chatzitakis, Athanasios Eleftherios Forsker +47-45150893 45150893 a.e.chatzitakis@smn.uio.no
Bilde av Sachin Maruti Chavan Chavan, Sachin Maruti +47-22855451 s.m.chavan@kjemi.uio.no
Bilde av Loan Trinh Che Che, Loan Trinh l.t.che@kjemi.uio.no Kjemi, Polymerer - organiske materialer
Bilde av Hege Christensen Christensen, Hege Professor + 47-22856523 h.s.christensen@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmakokinetikk, Legemiddelmetabolisme, Legemiddeltransport, Legemiddelinteraksjoner, In-vitro in-vivo ekstrapolering, Fysiologibasert farmakokinetisk modellering