Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerkarriere

Forskning

  • black-and-white-city-man-people Conflicts and Decision-making in Entrepreneurial Firms 18. apr. 2017

    The topic of conflicts and decision-making in entrepreneurial firms is one of many research threads that Centre for Entrepreneurship has extensively contributed into over the years. In this post, we would like to highlight several exciting papers that extend our understanding of conflicts in entrepreneurial teams and their consequences.

  • office-1516329_1280 Top Management Teams and Boards 6. feb. 2017

    Centre for Entrepreneurship has a strong and diverse research agenda. One particularly exciting stream of scholarship is dedicated to boards* and top management teams (TMT).

Forskning på innovasjon og entreprenørskap søker å forstå de underliggende fenomenene som knytter seg til fremveksten av levedyktige innovasjoner og nye virksomheter.

Kommersialisering av ny teknologi fra universiteters forskningsmiljøer er en utfordrende og kompleks prosess.

Sosialt entreprenørskap er entreprenørskap anvendt på sosiale eller samfunnsmessige utfordringer og problemer. Feltet har vunnet stor oppmerksomhet internasjonalt de siste ti årene.

Det er en økende interesse for bærekraftighet både blant akademikere og næringslivet. Flere bedrifter søker nye måter å øke verdi på og gjøre deres prosesser mer bærekraftig.