Om Senter for entreprenørskap

Senter for entreprenørskap (SFE) er en enhet med tverrfaglige oppgaver ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. SFE skal gjennomføre forskning og undervisning i entreprenørskap og synliggjøre entreprenørskapsaktiviteter.

SFE ble oppretta i 2004 som en hovedaktør i UiOs strategiske satsing på innovasjon og entreprenørskap. Senteret tilbyr studier på master- og bachelornivå samt Sosialt entreprenørskap og Gründerskolen med praksis i utlandet.

Organisasjon

Informasjon om organiseringa av Senter for entreprenørskap.

Finn frem på SFE

Kontakt senteret

Senter for entreprenørskap
Universitetet i Oslo
Postboks 1169 Blindern
0318 Oslo

Besøksadresse:
Ole-Johan Dahls hus
Gaustadalléen 23 B

Veibeskrivelse

Telefon: +47-22840100
Telefontid: 09.00-15.00

E-post: studieinfo@sfe.uio.no

SFE i sosiale medier