print logo

BIGCCS

UiO deltar i FME BIGCCS som ledes av Sintef energi A/S.

UiOs forskning fokuserer på å utvikle tette uorganiske hydrogen gasseparasjonsmembraner som kan brukes til å skille ut H2 fra fossilt brensel før forbrenning.

Les mer på prosjektets engelske nettside.

Publisert 22. feb. 2011 13:24 - Sist endret 10. mai. 2011 10:12