I media

Vinnerne av Forskningsprisen, Læringsmiljøprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen 2017 er klare. - Prisvinnerne belønnes for særskilt innsats og er en inspirasjon for alle fagmiljøer ved Universitetet i Oslo, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Fremtidens solceller kan bli dobbelt så effektive med noen små, smarte nanotriks.

Halvparten av all energi forsvinner i spillvarme. Miljøvennlige nanomaterialer kan omdanne varmetapet til strøm.

Samtidig som de nye studentene nøt sin første fadderuke her på Blindern var 30 elever fra videregående skoler i Oslo under opplæring om nanoteknologi.

SMN fikk meget god uttelling på søknadene om midler til infrastruktur fra Forskningsrådet.

Like før helgen ble det klart at Norges Forskningsråd innvilget rekordstore 1,3 milliarder kroner til forskningsinfrastruktur. Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) er en viktig partner i tre av søknadene som ble innvilget, og brukerpartner i ytterligere ett initiativ.

SMN er utpekt som et av UiO sine fem toppforskningsmiljø som på sikt skal utvikle verdensledende forskningsmiljø.

For andre år på rad ble PhD Day arrangert av Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Realfagsbiblioteket, fredag 10.juni.

Før påske fikk dekan Morten Dæhlen og SMN leder Vebjørn Bakken besøk av representanter fra Natur og Ungdom. Under møtet ble det satt fokus på fornybar energi, og satt spørsmålstegn ved UiO sin avtale med Statoil.

SMN forskergruppe, LENS,  hevder seg i toppen på ny bevilgningsrunde fra Electronic Components and Systems for European Leadership – Joint Undertaking.

The official opening of RECX took place at the University of Oslo on the 14th February 2014.

Ved tildelingen fra NANO2021 i juni ble ca. 150 millioner kroner fordelt på fem prosjekt. SMN deltar i tre av disse.

Aida Kazagic, student ved Materialer, energi og nanoteknologi-programmet, er blitt kåret til årets teknologistudent.

Les hele saken i DN