Personer

Personer som jobber ved SMN er tilknyttet Kjemisk og Fysisk institutt. 

Informasjon om enkeltpersoner finner du på det respektive institutt.

Liste over ansatte ved Kjemisk institutt tilknyttet SMN

Liste over ansatte ved Fysisk institutt tilknyttet SMN

Administrativt ansatte på SMN

Kontaktpunkter for forskning ved SMN

 

Publisert 21. mars 2012 12:14 - Sist endret 4. juni 2015 15:02