print logo

Ta eksamen på nytt

MN-fakultetet tilbyr utsatt eksamen (såkalt "konte-eksamen") til studenter som er syke eller har annet gyldig fravær. For studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen, opplyses det på den aktuelle emnesiden om det tilbys ny (“konte”-) eksamen eller ikke. Du melder deg opp til utsatt eller ny eksamen i StudentWeb.

 

Slik melder du deg opp til utsatt eller ny eksamen

Utsatt eller ny eksamen?

Hva er utsatt og ny eksamen?

Når kan jeg melde meg opp?

  • I januar er fristen for oppmelding ca 1 uke før utsatt og ny skriftlig eksamen avholdes, dette vil oftest være 5.-10. januar.
  • I august er fristen for oppmelding innen første helgen i august.
  • Trekkfristen for utsatt og ny eksamen er den samme som oppmeldingsfristen.

Tid og sted

  • For emner som har avsluttende eksamen i desember, avholdes utsatt og ny skriftlig eksamen torsdag og fredag (for- og ettermiddag) før undervisningen starter i januar.
  • For emner som har avsluttende eksamen i juni, avholdes utsatt og ny skriftlig eksamen torsdag og fredag (for- og ettermiddag) uken før undervisningen starter i august.
  • Du vil kunne se hvor du skal ha eksamen i StudentWeb 4-5 dager før eksamen avholdes.

Tilrettelegging

Dersom du har fått tilrettelegging ved ordinær eksamen, får du normalt samme tilrettelegging ved ny eller utsatt eksamen.

Gravid?

  • Dersom forventet fødselsdato er mellom 6 uker før og 6 uker etter eksamen, har gravide rett til utsatt prøve. Dette gjelder også for emner med ordinær eksamen to ganger i året.
  • Utsatt eksamen kan avholdes før eller etter den ordinære eksamen og skal finne sted minst 6 uker før eller etter fødselen.
  • Dersom forventet fødselsdato ligger utenfor 6-ukersperioden, blir det likevel innvilget utsatt eksamen hvis fødselen skjer innenfor perioden.

Ønsker du utsatt eksamen på dette grunnlaget, må du sende inn en søknad til eksamenskontoret og legge ved en erklæring fra legen din om forventet fødselsdato eller en kopi av fødselsattesten.

Publisert 6. des. 2010 14:45 - Sist endret 17. mar. 2011 13:24