Ledig stilling som gruppelærerassistent/forskningsassistent

Er du opptatt av god gruppeundervisning? Ønsker du en jobb som er relevant for utdanningen din? Bli med på å utvikle studiekvaliteten ved MN-fakultetet!

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Vi søker en lektorstudent som ønsker å bidra inn mot gruppeundervisningen for Lektorprogrammet i FYS1000. Gruppelærerassistenten skal arbeide i team med gruppelærer og en veileder. Målet er å utvikle studentaktive gruppetimer som hjelper studentene å ta ansvar for egen læring, gi erfaring med samarbeid og kommunikasjon og øker læringseffekten.

Du får:

  • Kjennskap til og erfaring med fagdidaktisk forskning
  • Erfaring med å utvikle god undervisning
  • En relevant og givende deltidsjobb
  • En forskningsnær utdanning

Vi ønsker oss:

  • En lektorstudent med fysikk i studieløpet
  • En med faglig trygghet og et ønske om å utvikle gruppeundervisningen ved MN

Du må ha minst 30 studiepoeng i fysikk/mekanikk/astronomi og føle at du har god forståelse av faget. Det er bare en fordel om du husker at enkelte deler var krevende, så lenge du forstår det nå.

Du vil samarbeide med den/de ordinære gruppelærerne og har ikke hovedansvaret for det faglige, men for å foreslå, prøve ut og dokumentere ulike måter å aktivisere studentene og få dem til å ta eierskap til egen læringsprosess og til læringsmiljøet i gruppen på. Du vil få oppfølging og arbeide sammen med en mentor fra Seksjon for fysikkdidaktikk og vil være en ressurs blant gruppelærerne når det gjelder å utvikle og prøve ut studentaktive læringsformer i gruppene. Du vil delta i lektorstudentenes gruppeundervisning i FYS1000 og bidra både med fag og med din erfaring som lektorstudent. Du vil få anledning til å diskutere med gruppelærere som har tilsvarende roller på matematikk-, biologi- og kjemi-emner og du vil få muligheten til å delta i fagdidaktisk forskning som på sikt skal bidra til forbedret gruppeundervisning ved MN-fakultetet.


Arbeidstid og lønn:

Du vil delta i en dobbel gruppetime i uken i vårsemesteret 2017, samt forberede timene i team og analysere data. Den totale rammen for arbeidet er ca. 140 timer. Litt over halvparten er knyttet til gruppeundervisningen og resten til jobben som fagdidaktisk forskningsassistent. Lønn blir gitt i tråd med instituttets faste satser for studenter.


Virker dette spennende?

Ta kontakt med

Maria Vetleseter Bøe

Telefon: 92 44 12 43

innen 31. desember 2016

 

 

Publisert 2. des. 2016 14:08 - Sist endret 19. des. 2016 15:05