Etter- og videreutdanning ved MN-fakultetet

De fleste av etter- og videreutdanningskursene våre er rettet mot lærere i skolen. Flere av instituttene våre kan kontaktes for andre tilbud, slik som oppdragsundervisning og skolebesøk.

Kompetanse for kvalitet

Gjennom regjeringens strategi for videreutdanning av lærere - Kompetanse for kvalitet - tilbyr vi videreutdanning for lærere som underviser på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Kurs

Trenger du faglig påfyll og videreutvikling?

Instituttenes tilbud

Kontakt

MN-studieinfo