Lover og regler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

MN-fakultetet har utfyllende regler for eksamener og for emner, emnegrupper og grader.

 

Publisert 15. nov. 2010 13:42 - Sist endret 31. mars 2016 11:19