English version of this page

Karaktersetting av masteroppgaver

I 2012 ble det vedtatt nye nasjonale karakterbeskrivelser for masteroppgaver i fag innen matematikk, naturvitenskap og teknologi. MN-fakultetet har vedtatt å bruke disse for masteroppgaver som leveres fra 1. april 2014.

Hva innebærer de nye karakterbeskrivelsene?

Nye karakterbeskrivelser for masteroppgaver har som mål at hele karakterskalaen skal tas i bruk på en bedre måte enn det som har vært tilfelle siden bokstavkarakterskalaen ble innført i 2003. Dette vil føre til at karakterskalaen blir tydeligere koblet til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

De nye karakterbeskrivelsene medfører ingen endring av kravene til masteroppgaven. Det er fastsatt kriterier som alle oppgaver bedømmes etter.

MN-fakultetet vil gi informasjon om de nye karakterbeskrivelsene til arbeidsgivere og andre utdanningsinstitusjoner. De vil også inngå i vitnemål og diploma supplement. Endringen gjøres ved alle utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr masterutdanning i fagområder innen matematikk, naturvitenskap og teknologi.

 

Publisert 6. juli 2012 10:45 - Sist endret 22. okt. 2015 11:41