Læringsmiljøkontakter

 

Enhet Læringsmiljøkontakt
MN fakultetet

Kristine Jøssang

Vara: Cecil B. Tidemand Grosch

Farmasøytisk institutt Nina Woldene
Fysisk institutt

Grete Stavik-Døvle

Institutt for geofag Guro Schjelderup
Institutt for informatikk Kristin Bråthen
Institutt for biovitenskap

Torill Rørtveit

Institutt for teoretisk astrofysikk Lill Theodorsen
Kjemisk institutt Martine Müller Kloster
Matematisk institutt

Annika Rigenholt

Senter for entreprenørskap

Cecilie M. Sundet

 

Publisert 12. apr. 2013 10:17 - Sist endret 10. mars 2016 11:13