print logo

Tilbud til nye realfagsstudenter

Velkommen til studier i realfag ved UiO. Her har vi samlet en oversikt over tilbud vi ønsker å gi deg som et supplement til de ordinære studiene. Noe er obligatorisk, og det meste er frivillig. Se også siden for ditt studieprogram.

Forkurs

Trenger du å friske opp forkunnskapene dine? Vi arrangerer frivillige forkurs i matematikk og informatikk for nye studenter.

Godt læringsmiljø

Moderne undervisningsmetoder: beregningsorientert utdanning

  • Vi er opptatt av at du får en utdanning som er moderne og tilpasset det behovet samfunnet har.
  • I de fleste studieprogrammene lærer du derfor tidlig både å bruke programvare for beregninger og selv å programmere beregninger.

Obligatorisk sikkerhetskurs

Det er et mål at studenter skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø og sikre at undervisning og forskning foregår i trygge omgivelser. Derfor får mange nye studenter et obligatorisk emne i helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Studentintervjuer

Fysikk, astronomi og meteorologi-student:

Eva skal bruke utdanningen sin til å være med på å lage fremtidens solceller mer effektive og billige.

Matematikk, informatikk og teknologi-student:

Jeg liker at fagene inneholder numeriske beregninger. Det vil si at du først regner litt på noe, og så legger du regnestykket inn på en datamaskin og ser hvordan det fungerer i større skala.

Kjemistudent

Jeg ble imponert da jeg besøkte UiO som elev på videregående skole.