Innpassingsopptak ved MN-fakultetet

Det er mulig å søke om innpassing til bachelorprogrammer og studieretning realfag på Lektorprogrammet dersom det er ledig kapasitet. Søknadsfristen er 1. juni for innpassing til høstsemesteret og 1. desember for innpassing til vårsemesteret.

For å kvalifisere til innpassingsopptak må du:

  • ha generell studiekompetanse
  • oppfylle spesielle opptakskrav
  • ha tatt alle emner i programmet frem til det semesteret du ønsker å bli tatt opp
  • emnene må være avlagt som del av normal studieprogresjon med 60 studiepoeng i året, men programrådet kan dispensere fra dette kravet.

Innpassingsopptak våren 2018

I begynnelsen av november vil det her komme en oversikt med hvilke bachelorprogrammer som har innpassingsopptak fra våren 2018. Fristen for å søke er 1. desember.
Publisert 14. feb. 2011 15:07 - Sist endret 5. sep. 2017 13:01