Innpassingsopptak ved MN-fakultetet

Det er mulig å søke om innpassing til bachelorprogrammer og studieretning realfag på Lektorprogrammet dersom det er ledig kapasitet. Søknadsfristen er 1. juni for innpassing til høstsemesteret og 1. desember for innpassing til vårsemesteret.

For å kvalifisere til innpassingsopptak må du:

  • ha generell studiekompetanse
  • oppfylle spesielle opptakskrav
  • ha tatt alle emner i programmet frem til det semesteret du ønsker å bli tatt opp
  • emnene må være avlagt som del av normal studieprogresjon med 60 studiepoeng i året, men programrådet kan dispensere fra dette kravet.

Innpassingsopptak våren 2018

Med søknadsfrist 1. desember 2017 er det mulig å søke innpassingsopptak til 2. og/eller 4. semester på følgende studieprogrammer:

All nødvendig dokumentasjon må være lastet opp i SøknadsWeb innen 1. desember for at din søknad skal bli behandlet. Vil du søke innpassingsopptak til flere studieprogrammer, må du angi alle søknadsalternativene. Du får tilbud om innpassingsopptak til det programmet du har prioritert høyest hvor du er kvalifisert.

Dersom du ikke får innpass til et studieprogram, eller ønsker å ta emner som ikke inngår i programmet, må du søke om studierett til enkeltemner.

Har du studert ved et annet lærested enn UiO?

Dersom du har gjennomført høyere utdanning utenfor UiO som skal telle med i det faglige grunnlaget for opptak, må du også laste opp beskrivelser av emner som er relevante for faglig kvalifisering. Har du søkt om vurdering av ekstern utdanning tidligere, må du laste opp kopi av vurderingssvaret i Søknadsweb.

Er ikke programmet du ønsker opptak til i oversikten?

Dersom programmet du ønsker å søke innpassing til ikke er i oversikten, ta kontakt med instituttet som har programmet du ønsker. 

Publisert 14. nov. 2017 16:53 - Sist endret 15. nov. 2017 23:58