print logo

Utveksling

Som bachelor- eller masterprogramstudent ved MN-fakultetet kan du dra på utveksling til utlandet eller Svalbard. Oppholdet kan vare et semester eller et år og det er mulig å benytte utvekslingsavtaler i samtlige verdensdeler.

Instituttenes avtaler gjelder ofte studenter fra en bestemt studieretning mens MN-fakultetets avtaler ofte omfatter alle typer realfagsstudenter. Informasjon om hvilke studenter som kan søke på avtalen står på avtalesiden. Alle studenter kan søke på UiO-avtalene, disse avtalene er som oftest ikke knyttet til en bestemt studieretning. Ønsker du informasjon om avtaler som du ikke finner på avtalesiden eller universitetets nettside, vil det instituttet eller fakultetet som er ansvarlige for avtalen alltid være behjelpelige med å kontakte det aktuelle universitetet for mer informasjon.

Du søker om utveksling i SøknadsWeb. Søknadsfrist er 15. september for utveksling i vårsemesteret og 15. februar for utveksling i høstsemesteret. Les mer om viktige datoer

De fleste studieprogram har en studieplan som er lagt opp til at du skal kunne reise på et utvekslingsopphold på et eller to semestre i løpet av graden. Informasjon om når i studieløpet utenlandsopphold passer best finnes på studieprogramsidene. Dersom det ikke står noe informasjon om når du kan reise på utveksling på studieprogramsidene så ta kontakt med studieveileder på ditt institutt.

Når du har fått tildelt plass vil det instituttet eller fakultetet som er ansvarlig for avtalen informere deg om hvordan du går frem når du skal søke om studieplass ved det utenlandske universitetet.

Husk at emnene du tar i utlandet må godkjennes for at de skal bli en del av graden din. Du søker om forhåndsgodkjenning etter at du har takket ja til en plass.

Noen utenlandske universiteter krever at det legges ved et anbefalingsbrev fra en vitenskapelige ansatt når du søker om plass. Les mer om Letter of Recommendation.

Gode grunner til å dra på utveksling:

  • Du utvikler deg personlig, faglig og sosialt
  • Du har mulighet til å forbedre språkkunnskaper i f.eks. engelsk, fransk eller tysk
  • Utvekslingserfaring verdsettes av mange arbeidsgivere
  • Studietiden er kanskje unik i forhold til å få tid og økonomisk anledning til et lengre utenlandsopphold
Publisert 17. jan. 2011 14:49 - Sist endret 24. jul. 2014 10:36