MN-Instrumentverksted

MN-Instrumentverksted avd. IBV sett fra Prestegårdsveien

Ta kontakt med oss når du har en lysende idé, og trenger et skreddersydd instrument til å bevise din teori. Instrumentverkstedet leverer tjenester til hele MN-fakultetet innen finmekanisk konstruksjon og produksjon.

Vi har spesialkunnskap innen fagområdene: Finmekanikk, plastbearbeiding og vakuum service.
Service og reparasjoner av alle typer elektronikk / elektromekanikk.
For eksempel sentrifuger, vekter, destillasjonsaparater, inkubatorer, ismaskiner, mikroskoper og rystere.

Vi lager også

Plastarbeider
Vi lager diverse utstyr i PMMA, PVC, PA6, Teflon og POM
ekempler på hva vi lager er elektrofresekar, gelkammer og lignende.

Lodding
Lodder messing, kobber, stål, syrefast stål, tinn og sølv.

Vakuum service
Reparasjon og service av rotasjon og membran pumper på de fleste merker.

Vi drifter i tillegg bilparken ved Institutt for biovitenskap. Skjema for bilbestilling finner du i venstre kolonne.

MN- Instrumentverkstedet er en samorganisering av verkstedene på Fysikk, Kjemi og Institutt for biovitenskap. I tillegg har vi i mange år jobbet med konstruksjon/produksjon for seksjoner som ligger på Geologi, Farmasi, IFI, Matematisk institutt.Vi lager blant annet utstyr som benyttes i raketter og satellitter hos ESA, og maritimt prøvetaknings utsyr, implantater og operasjons jigger for dyreforsøk. Vi er også underleverandør til flere eksperimenter ved det europeiske forskningssenteret CERN. Vi er nå også med på konstruksjonsfasen til instrumentering i ESS.

Kontaktinformasjon

Hans Borg
Avdelingsleder Instrumentverksted

Alle ansatte ved Instrumentverkstedet

Telefon: 22 85 64 28

Adresse

Levering/besøksadresse:

Universitetet i Oslo
Fysisk institutt 
Sem Sælandsvei 24

Fysikkbygningen

0371 Oslo

Fakturaadresse:

Universitetet i Oslo
Regnskapsseksjonen
Sentralt fakturamottak
152106
P.b. 1074 Blindern
0316 Oslo

Postadresse:

Universitetet i Oslo
Fysisk institutt
Sentralverkstedet
P.b. 1048 Blindern
0316 Oslo