Har du lyst til å jobbe med Student-IT?

Student-IT ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ansetter minst 3 nye studenter i begynnelsen av høstsemester 2017. 

 

Informasjon om arbeidsoppgaver

Arbeidet består i å støtte laveregradsstudenter med bruk av deres eget utstyr (laptop o.l). I tillegg drift og støtte på faste og bærbare datamaskiner og printere i terminalstuene, og også tilsyn med AV-utstyr i MN-fakultetets auditorier og undervisningsrom. Støtte til avholdelse av digital eksamen som teknisk eksamensvakt og på andre måter vil være del av jobben. På vakt i Realfagsbiblioteket vil det være noe enkelt biblioteksarbeid. Ved behov vil den enkelte bli pålagt annet arbeid. På Student-IT jobber ca. 17 studenter. Vi tilbyr betalt opplæring, inkludert kurs innen IT/AV, brannvern og sikkerhet til nye ansatte.

Krav

  • Du er student ved UiO
  • Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig.
  • Du bør være utadvendt, ha gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å hjelpe andre. Du må også ha interesse for IT.
  • Du må ha kjennskap til Windows eller Linux og bruk av deres applikasjoner. Kjennskap til Mac OS X og mobile plattformer er også en fordel

Søknaden

Søknaden bør si noe om hvorfor du vil jobbe med student-IT, dine studieplaner ved UiO, hvilke programmer og programpakker du kjenner til, og eventuell annen relevant erfaring. Informer også om hvor mye du eventuelt har mulighet til å jobbe og om du har andre (deltids)jobber (som da vil begrense når du kan jobbe med student-IT). I tillegg skal en søknad bestå av følgende:

  • UiO brukernavn, e-postadresse, Telefonnummer  

  • Karakterutskrift  fra UiO (eventuelt andre høyskoler og universitet), ikke utskrift fra StudentWeb. Karakterutskrift får du hos MN-studieinfo (Vilhelm Bjerknes' hus, 1.etg.). Det er ikke nødvendig å bestille fra StudentWeb.

    Eventuell CV og andre vedlegg.

Søknaden sendes som pdf til drift@mn.uio.no. Emnet til e-posten må være «Søknad til Student-IT».

Lønn og vaktfordeling

Du får timelønn innen lønnstrinn 31-38 (172,20 - 187,10 kr pr time). Lønnen øker med ett lønnstrinn per semester du jobber.

Fordeling av vakter skjer i begynnelsen av hvert semester og ingen kan arbeide mer enn 14 timer per uke.

Engasjementets varighet

Ny arbeidskontrakt skrives hvert semester etter vurdering av engasjementet. Engasjementet om høsten varer fra 1. september til 31. januar. Bortsett fra universitetets ferier, kan man ikke ha lengre planlagte fravær i engasjementsperioden.

Søknadsfrist

18. august 2017.

Kontaktpunkt og informasjon på nett

Spørsmål kan rettes til student-IT eller til

Elena You

drift@mn.uio.no

http://www.mn.uio.no/tjenester/it/hjelp/pc-stuene/blitermvakt.html

 

Publisert 25. juli 2013 14:55 - Sist endret 12. juni 2017 09:41