English version of this page

Årets bedrifter

Bedrifter

Gentian AS

Gentian AS is headquartered in Moss, Norway, with representation in China and USA. Gentian´s employees develop, produce and market highly-sensitive diagnostic reagents and methods for the global clinical laboratory market. A number of exciting and original diagnostic products are in the pipeline, and new employment opportunities are being created.

Les mer

Oslo Lifetech

Oslo Lifetech er et nytt nettverk for aktører i life science sektoren som ønsker vekst , og som mener at dette kan oppnås gjennom

  • samarbeid mellom virksomhetene
  • deling og koordinering av kunnskap, informasjon og ressurser
  • samarbeid om felles markeder og interesser - nasjonalt og internasjonalt

Les mer

Norconsult

Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere innen samfunnsplanlegging og prosjektering, og bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom forankret og målrettet rådgivning – fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Norconsult har et solid fotfeste både nasjonalt og internasjonalt gjennom 50 kontorer i Norge og 29 i utlandet.

Les mer

IFE - Institutt for energiteknikk

Forskning for en bedre fremtid! IFE (Institutt for energiteknikk) er en uavhengig forskningsstiftelse for energi- og nukleærteknologi. IFE står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi.

Les mer

Silicon Labs

We are a team of hardware and software innovators dedicated to solving our customers toughest embedded design challenges. For nearly 20 years, we have created the silicon, software and tools that enable the world’s leading engineers to create products that disrupt industries and change the world. If you are interested in becoming part of a fast moving and dynamic company like Silicon Labs, we’d like to hear from you.

Les mer

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi publiserer daglig ny statistikk og analyser på ssb.no.

Les mer

Accenture

Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor rådgivning, teknologi og outsourcing. Vi leverer nyskapende løsninger og samarbeider tett med kundene våre, slik at de kan oppnå sine mål og visjoner. Accenture ser etter dyktige studenter gode akademiske resultater.
Les mer

If Skadeforsikring

Er du en dyktig student innen matematikk, fysikk, statistikk, samfunnsøkonomi eller andre kvantitative fag? Har du lyst til å bruke dine analystiske ferdigheter til å skape forretningsverdi sammen med faglig flinke og støttende kollegaer? Da kan If være et godt arbeidssted for deg.

Les mer

Tekna

Vi er representert på studiesteder over hele landet, samt Toulouse og København. Våre dyktige studentkontakter arrangerer mange morsomme og nyttige kurs for våre medlemmer. De fleste kursene er gratis.

Les mer

Norges vassdrags- og energidirketorat

NVE er direktoratet som forvalter Norges vassdrag og sørger for at dette skjer på en effektiv og bærekraftig måte. NVE søker personer med realfaglig bakgrunn, blant annet personer som har studert geofag, samfunnsøkonomi, IKT kompetanse og IKT-sikkerhet.

Les mer

Yara International ASA - Yara Technology Centre

Yara’s knowledge, products and solutions grow farmers’, distributors’ and industrial customers’ businesses profitably and responsibly while protecting the earth’s resources, food, and environment.

Les mer

Jotun

Som ansatt hos en av verdens ledende malingsprodusenter, med 10.000 dedikerte Jotun-ansatte i mer 100 land, må du utfordre deg selv hver dag. Mer miljøvennlig malinger, fremtidens markedsføring, global tilstedeværelse, verdens beste arbeidsplass… Hva er DIN idé?

Les mer

Simula Research Laboratory

Simula Research Laboratory driver høyt anerkjent forskning innenfor IKT med verdi for samfunnet. Vil du jobbe i et ledende forskningsinstitutt med høy faglig anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt? Hos oss kan du skrive masteroppgave, arbeide som research trainee eller PhD-student, eller du kan jobbe med interessante oppgaver som summer intern.

Les mer

Stiftelsen SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Gjennom mer enn 60 år har vår forskning skapt løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden. Dette har gjort SINTEF til et verdensledende forskningsinstitutt, med internasjonal spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Les mer

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er Forsvarets sentrale forskningsinstitusjon. Vi utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. FFI spenner over en stor faglig bredde. Vi veileder studentoppgaver på alle nivåer og tilbyr sommerjobber.

Les mer

Statkraft AS

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

Les mer

Ungdomsakademiet AS

Ungdomsakademiet AS er Norges ledende innen privatundervisning og personlig leksehjelp for skoleungdom. Vi ønsker å hjelpe elever til å prestere bedre og utnytte sitt potensiale. Vi søker deg som:
• Er faglig sterk og har gode formidlingsevner
• Ønsker å gjøre en forskjell
• Kan vise til gode resultater i aktuelle fag
• Er sosial, utadvendt og motivert

Les mer

Capgemini Norge AS

Er du lidenskapelig interessert i ditt fagområde? Har du et talent du ønsker å utvikle? Se mulighetene som finnes i Capgemini! Hos oss blir du en del av Norges fremste fagmiljøer preget av yrkesstolthet og en glødende interesse for teknologi, ledelse og smidige metoder.

Les mer

Teach First Norway

Teach First Norway er et spesialdesignet 2-årig ledelsesutviklingsprogram for nyutdannede ledertalenter med master- eller doktorgrad innen realfag. Som Teach First-kandidat vil du jobbe fulltid som matematikk- og/eller naturfagslærer på en utfordrende ungdoms- eller videregående skole i Oslo samtidig som du følger et krevende utdannings- og utviklingsprogram; dette inkluderer intensiv opplæring i England sammen med engelske Teach First-kandidater (”Summer Institute”), formell lærerkvalifisering (PPU), kompetanseutvikling i regi av Statoil og tett oppfølging av mentorer og veiledere.

Les mer

Bane NOR

Fra 1. januar 2017 overtok Bane NOR ansvaret fra Jernbaneverket for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Les mer

Nammo

Nammo er et høyteknologisk selskap med kjernevirksomhet innen forsvar, romfart og konkurranseammunisjon.

Les mer

McKinsey & Company

McKinsey & Company er et globalt selskap som arbeider med noen av Norges og verdens fremste virksomheter; store og veletablerte selskaper, vekstselskaper og offentlig sektor. Vår virksomhet preges til enhver tid av det som skjer i næringslivet. Vi er representert i de fleste bransjer, blant annet bank og finans, energi, media, telekommunikasjon, IT og konsumvarer.

Les mer

GE Healthcare

GE Healthcare tilbyr et bredt utvalg produkter og tjenester for å forbedre produktiviteten og sikkerheten innen helsevesenet. Vi gjør det mulig for helsepersonell å diagnostisere bedre og dermed kunne behandle pasienter med diagnoser som f.eks kreft, alzheimers samt hjerte- og karsykdommer. Globalt omsetter GE Healthcare for 17 milliarder USD og har drøyt 47000 ansatte i mer enn 100 land. I Norge er vi ca 1400 ansatte. GE Healthcare inngår i General Electric Company (NYSE:GE) som hvert år satser 1 milliard USD på forskning.

Les mer

Gründerskolen

Gründerskolen er et sommerprogram som kombinerer teori og praksis i noen av verdens ledende innovasjonsmiljøer. Gjennom et internship relatert til utdannelsen du har tatt og studier i entreprenørskap gir Gründerskolen gir deg verktøyene til å starte noe selv eller jobbe innovativt i etablerte bedrifter.

Les mer

Arena Heidner

Bioøkonomiklyngen Heidner har som mål å øke verdiskapingen og være en ledende klynge for innovasjoner innen bærekraftig matproduksjon. Klyngens aktivitet fokuseres rundt fire strategiske plattformer: genetikk og genomikk, reproduksjon, kortreist fôr og restråstoff. Heidner er en del av programmet «Norwegian Innovation Clusters».

Les mer (Engelsk)

Fagområder

Matematikk

Gentian AS

Oslo Lifetech

IFE - Institutt for energiteknikk

Silicon Labs

Accenture

If Skadeforsikring

Tekna

Yara International ASA - Yara Technology Centre

Stiftelsen SINTEF

Simula Research Laboratory

Forsvarets forskningsinstitutt

Statkraft AS

Ungdomsakademiet AS

Capgemini Norge AS

Teach First Norway

McKinsey & Company

GE Healthcare

Nammo

Statistikk

Gentian AS

Oslo Lifetech

Statistisk sentralbyrå

Accenture

If Skadeforsikring

Tekna

Norges vassdrags- og energidirketorat

Stiftelsen SINTEF

Forsvarets forskningsinstitutt

Statkraft AS

Ungdomsakademiet AS

Capgemini Norge AS

Teach First Norway

McKinsey & Company

Nammo

Arena Heidner

Informatikk

Oslo Lifetech

IFE - Institutt for energiteknikk

Statistisk sentralbyrå

Accenture

Tekna

Norges vassdrags- og energidirketorat

Stiftelsen SINTEF

Simula Research Laboratory

Forsvarets forskningsinstitutt

Statkraft AS

Capgemini Norge AS

Teach First Norway

McKinsey & Company

GE Healthcare

Nammo

Arena Heidner

Elektronikk

p>McKinsey & Company

GE Healthcare

Astronomi

Teach First Norway

Metrologi

Norges vassdrags- og energidirketorat

Teach First Norway

Geologi

Tekna

Norges vassdrags- og energidirketorat

Yara International ASA - Yara Technology Centre

Stiftelsen SINTEF

Simula Research Laboratory

Statkraft AS

Teach First Norway

Fysikk

Oslo Lifetech

IFE - Institutt for energiteknikk

Silicon Labs

Accenture

If Skadeforsikring

Tekna

Yara International ASA - Yara Technology Centre

Stiftelsen SINTEF

Simula Research Laboratory

Forsvarets forskningsinstitutt

Statkraft AS

Ungdomsakademiet AS

Capgemini Norge AS

Teach First Norway

McKinsey & Company

GE Healthcare

Nammo

Materialvitenskap

Oslo Lifetech

IFE - Institutt for energiteknikk

Accenture

Tekna

Yara International ASA - Yara Technology Centre

Jotun

Stiftelsen SINTEF

Forsvarets forskningsinstitutt

Teach First Norway

McKinsey & Company

Nammo

Kjemi

Gentian AS

Oslo Lifetech

IFE - Institutt for energiteknikk

Accenture

Tekna

Jotun

Stiftelsen SINTEF

Forsvarets forskningsinstitutt

Statkraft AS

Ungdomsakademiet AS

Teach First Norway

McKinsey & Company

GE Healthcare

Nammo

Arena Heidner

Molekylærbiologi

Gentian AS

Oslo Lifetech

IFE - Institutt for energiteknikk

Accenture

Tekna

Yara International ASA - Yara Technology Centre

Jotun

Stiftelsen SINTEF

Forsvarets forskningsinstitutt

Ungdomsakademiet AS

Teach First Norway

McKinsey & Company

GE Healthcare

Arena Heidner

Biologi

Gentian AS

Oslo Lifetech

Accenture

Tekna

Stiftelsen SINTEF

Forsvarets forskningsinstitutt

Statkraft AS

Ungdomsakademiet AS

Teach First Norway

McKinsey & Company

GE Healthcare

Arena Heidner

Farmasi

Oslo Lifetech

IFE - Institutt for energiteknikk

Tekna

Forsvarets forskningsinstitutt

Ungdomsakademiet AS

GE Healthcare

Medisin

Oslo Lifetech

Accenture

Stiftelsen SINTEF

Simula Research Laboratory

Forsvarets forskningsinstitutt

Ungdomsakademiet AS

McKinsey & Company