English version of this page

Helene Sørum Kristiansen

Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24, Fysikkbygning øst, 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 Oslo
Andre tilknytninger Kjemisk institutt (Student)