English

Lars Jakob Aas Bakketeig

Vitenskapelig assistent - Kjemisk institutt