English

Oda Johanne Kristensen

Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24, Fysikkbygningen, 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Andre tilknytninger Matematisk institutt (Student) Institutt for informatikk (Student)