English version of this page

Sakarias Frette

Førstekonsulent - Studieseksjonen
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24, Fysikkbygning øst, 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 Oslo
Andre tilknytninger Fysisk institutt (Student)