English version of this page

Silja Borring Låstad

Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24, Fysikkbygningen, 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048, 0371 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)