English

Vetle Amundsen Vikenes

Fagkonsulent - Bilagslønnede
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24, Fysikkbygningen, 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Andre tilknytninger Fysisk institutt Fysisk institutt (Student)