Personer med emneord «CAD»

Navn Telefon E-post Emneord
Bergflødt, Adrian Anderson Avdelingsingeniør adrianbe@ifi.uio.no Sonen, 3D-printing, CAD
Bilde av Mats Erling Høvin Høvin, Mats Erling Associate Professor +47 22840823 matsh@ifi.uio.no Generative design, CAD, CAM, Rapid Prototyping
Bilde av Mats Erling Høvin Høvin, Mats Erling Førsteamanuensis +47 22840823 matsh@ifi.uio.no Generative design, CAD, CAM, Rapid Prototyping
Bilde av Simen Kristiansen Kristiansen, Simen Avdelingsingeniør +47 22856013 simen.kristiansen@fys.uio.no I-Lab, Finmekanikk, CAD
Bilde av Olav Stanly Kyrvestad Kyrvestad, Olav Stanly Chief Engineer +47 22852412 +47 93401045 olavky@ifi.uio.no IT support for research, IT support for education, CAD, Electronics, Purchasing, Nanoelectronics and robotics, HES
Bilde av Olav Stanly Kyrvestad Kyrvestad, Olav Stanly Sjefingeniør +47 22852412 +47 93401045 olavky@ifi.uio.no Innkjøp, HMS, Elektronikk, Nanoelektronikk og robotikk, CAD, IT-støtte til utdanning, IT-støtte til forskning
Bilde av Maren Charlotte Lithun Lithun, Maren Charlotte Senior Engineer m.c.lithun@fys.uio.no Mechanics, Prototyping, Simulations, CAD
Bilde av Maren Charlotte Lithun Lithun, Maren Charlotte Senioringeniør m.c.lithun@fys.uio.no CAD, Simuleringer, Prototyper, Mekanikk, I-Lab
Bilde av Jonas Skara Ringnes Ringnes, Jonas Skara Overingeniør +47 22856047 j.s.ringnes@fys.uio.no I-Lab, Finmekanikk, CAD, 3D-printing
Solbak, Simen Rendalsvik Head Engineer s.r.solbak@fys.uio.no Product development, CAD, prototyping, Mechanics, Simulations, 3D-printing, I-Lab
Solbak, Simen Rendalsvik Overingeniør s.r.solbak@fys.uio.no Produktutvikling, CAD, FEM-analyse, Prototyping, 3D-printing, Mekanikk, I-Lab
Bilde av Halvor Strøm Strøm, Halvor Senioringeniør +47 22856440 halvor.strom@fys.uio.no Elektronikk, CAD, Innkjøp
Bilde av Vegard Søyseth Søyseth, Vegard Senioringeniør +47 22841642 +47 99458480 vegardds@ifi.uio.no 3D-printing, CAD, Beregningsressurser, Innkjøp, Elektronikk, Verneombud lab, Ecoonline
Bilde av Morten Teigen Teigen, Morten Avdelingsingeniør +47 22856046 morten.teigen@fys.uio.no I-Lab, Finmekanikk, CAD