Personer med emneord «CERN»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Erik Adli Adli, Erik Associate Professor +47-22854166 +41764873366 erik.adli@fys.uio.no Nordic, ESS, Particle accelerators, CERN, FACET, CLIC, AWAKE, Particle physics, USA
Bilde av Erik Adli Adli, Erik Førsteamanuensis +47-22854166 +41764873366 erik.adli@fys.uio.no particle accelerators, FACET, particle physics, CLIC, ESS, CERN
Bilde av Ionut Christian Arsene Arsene, Ionut Christian Forsker 22857672 57672 i.c.arsene@fys.uio.no CERN, elliptic flow, quarkonium, quark-gluon plasma, Nuclear physics, Tungionefysikk, particle correlations, ALICE, LHC, High Energy Physics
Bilde av Kristian Bjørke Bjørke, Kristian Stipendiat +47-22856450 kristian.bjorke@fys.uio.no LHC, Mørk materie, Higgs boson, CERN, ATLAS, Partikkelfysikk
Bilde av Kristian Bjørke Bjørke, Kristian Doctoral Research Fellow +47-22856450 kristian.bjorke@fys.uio.no LHC, ATLAS, Dark Matter, CERN, Higgs boson, Particle physics
Bilde av Magnar Kopangen Bugge Bugge, Magnar Kopangen Researcher +47-22857699 m.k.bugge@fys.uio.no LHC, Particle physics, CERN, ATLAS
Bilde av Magnar Kopangen Bugge Bugge, Magnar Kopangen Forsker +47-22857699 m.k.bugge@fys.uio.no LHC, Partikkelfysikk, CERN, ATLAS
Bilde av David Gordon Cameron Cameron, David Gordon Forsker +41-7670245 d.g.cameron@fys.uio.no Grid-databehandling, NorduGrid, Beregningsgrid, CERN, ATLAS
Bilde av David Gordon Cameron Cameron, David Gordon Researcher +41-7670245 d.g.cameron@fys.uio.no ATLAS, CERN, NorduGrid, Computing grid, Grid data management
Bilde av Kjell Martin Danielsen Danielsen, Kjell Martin Senior Engineer +47-22855014 k.m.danielsen@fys.uio.no ATLAS, Particle physics, Safety Deputy, CERN, Purchase
Bilde av Kjell Martin Danielsen Danielsen, Kjell Martin Senioringeniør +47-22855014 k.m.danielsen@fys.uio.no Partikkelfysikk, CERN, Brannvern, ATLAS, Innkjøp, Verneombud
Bilde av Håvard Gjersdal Gjersdal, Håvard Researcher havard.gjersdal@fys.uio.no ESS, CERN, Tracking, pixel, beam imaging, ATLAS
Bilde av Håvard Gjersdal Gjersdal, Håvard Forsker havard.gjersdal@fys.uio.no beam imaging, ATLAS, pixel, ESS, tracking, CERN
Bilde av Eirik Gramstad Gramstad, Eirik Forsker eirik.gramstad@fys.uio.no LHC, Supersymmetri, Higgs boson, CERN, Partikkelfysikk, ATLAS
Heggelund, Andreas Stipendiat 90910736 andreas.heggelund@fys.uio.no Monte Carlo metoder, Partikkelfysikk, 3D piksel detektorer, Sporrekonstruksjon, ATLAS, CERN
Bilde av Even Simonsen Håland Håland, Even Simonsen Stipendiat 92680169 e.s.haland@fys.uio.no Partikkelfysikk, ATLAS, dataanalyse, CERN, LHC, Mørk materie
Bilde av Anders Kvellestad Kvellestad, Anders anders.kvellestad@fys.uio.no teoretisk fysikk, partikkelfysikk, CERN, LHC, supersymmetri, higgs, mørk materie, tungregning, maskinlæring
Bilde av Anders Kvellestad Kvellestad, Anders anders.kvellestad@fys.uio.no theoretical physics, particle physics, CERN, LHC, supersymmetry, higgs, dark matter, high-performance computing, machine learning
Bilde av Vanja Morisbak Morisbak, Vanja Stipendiat +47-22857871 vanja.morisbak@fys.uio.no LHC, ATLAS, CERN, Partikkelfysikk
Bilde av Are Raklev Raklev, Are Professor 22855079 41452597 ahye@fys.uio.no Teoretisk fysikk, Partikkelfysikk, LHC, Mørk materie, Astropartikkelfysikk, CERN, Supersymmetri
Bilde av Are Raklev Raklev, Are Professor +47 22855079 +47 41452597 ahye@fys.uio.no Theoretical physics, LHC, Nordic, Particle physics, Astroparticle physics, CERN, Dark Matter, Supersymmetry, USA
Bilde av Alexander Lincoln Read Read, Alexander Lincoln Professor +47-22855062 97544475 a.l.read@fys.uio.no SDI, CERN, Dark Matter, LHC, Search statistics, Particle physics, Higgs boson, ATLAS
Bilde av Alexander Lincoln Read Read, Alexander Lincoln Professor +47-22855062 97544475 +47 97544475 a.l.read@fys.uio.no LHC, CERN, ATLAS, Partikkelfysikk, Higgs boson, Statistikk
Bilde av Eli Bæverfjord Rye Rye, Eli Bæverfjord Doctoral Research Fellow +47 952 36 889 e.b.rye@fys.uio.no CERN, Dark matter, LHC, Supersymmetry, ATLAS, Particle physics
Bilde av Eli Bæverfjord Rye Rye, Eli Bæverfjord Stipendiat +47 952 36 889 e.b.rye@fys.uio.no CERN, LHC, ATLAS, Partikkelfysikk, Mørk materie, Supersymmetri