Personer med emneord «Computational physics»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Morten Hjorth-Jensen Hjorth-Jensen, Morten Professor of Physics Norway:+4748257387/USA:+15177089279 morten.hjorth-jensen@fys.uio.no Computational physics, Nuclear Physics, Computational Quantum Mechanics, Many-body Physics, Multi-scale processes, USA
Bilde av Morten Hjorth-Jensen Hjorth-Jensen, Morten Professor of Physics Norway:+4748257387/USA:+15177089279 Morten.hjorth-jensen@fys.uio.no Many-body physics, Computational Physics, Computational quantum mechanics, Nuclear Physics, Multi-scale processes
Bilde av Anders Malthe-Sørenssen Malthe-Sørenssen, Anders Professor +47 22856477 +47 91198853 anders.malthe-sorenssen@fys.uio.no petroleum, skifergass, Multi-scale processes, Computational Physics
Bilde av Even Marius Nordhagen Nordhagen, Even Marius Stipendiat 480 43 633 evenmn@student.matnat.uio.no Computational Physics, Machine Learning
Bilde av Per Arne Rikvold Rikvold, Per Arne +47 22856485 p.a.rikvold@fys.uio.no Statistical mechanics, Computational Physics, Condensed matter physics, Porous media, Magnetic systems, Network theory, Ecology and Evolution
Bilde av Per Arne Rikvold Rikvold, Per Arne +47 22856485 p.a.rikvold@fys.uio.no Statistisk mekanikk, Computational Physics, Kondenserte fasers fysikk, Porøse materialer, Magnetic systems, Nettverk, økologi og evolusjon
Bilde av Øyvind Sigmundson Schøyen Schøyen, Øyvind Sigmundson Doctoral Research Fellow oyvinssc@student.matnat.uio.no Computational Physics, Many-body Physics, Computational quantum mechanics
Bilde av Øyvind Sigmundson Schøyen Schøyen, Øyvind Sigmundson Stipendiat oyvinssc@student.matnat.uio.no Computational Physics, Many-body Physics, Computational quantum mechanics
Bilde av Olav Fredrik Syljuåsen Syljuåsen, Olav Fredrik Professor +47 22855010 o.f.syljuasen@fys.uio.no Physics, Theoretical physics, Computational Physics, Quantum Physics, Condensed matter physics, Strongly Correlated Electrons, Quantum Magnetism, Nordic, USA
Bilde av Marte Julie Sætra Sætra, Marte Julie 934 98 822 m.j.satra@fys.uio.no Computational Physics, Hjernefysikk, Fysikk, Computational Neuroscience
Bilde av Marte Julie Sætra Sætra, Marte Julie 934 98 822 m.j.satra@fys.uio.no Physics, Computational Neuroscience, Computational Physics, Brain Physics
Bilde av Sebastian Gregorius Winther-Larsen Winther-Larsen, Sebastian Gregorius PhD-Stipendiat 90132437 s.g.winther-larsen@fys.uio.no Machine Learning, Computational Physics
Bilde av Sebastian Gregorius Winther-Larsen Winther-Larsen, Sebastian Gregorius Doctoral Research Fellow 90132437 s.g.winther-larsen@fys.uio.no Machine Learning, Computational Physics