Personer med emneord «Etnobotanikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Trond Kristian Schumacher Schumacher, Trond Kristian Professor emeritus +47 22854661 +47 91147203 91147203 t.k.schumacher@ibv.uio.no Evolusjonsbiologi, Mykologi, Mikrobiologi, Botanikk, Etnobotanikk, Toksikologi, Livsvitenskap