Personer med emneord «Life science» - Side 2

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Hanne Hjorth Tønnesen Tønnesen, Hanne Hjorth Professor +47-22856593 h.h.tonnesen@farmasi.uio.no Legemiddelteknologi, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Nanoteknologi, Life science, Farmasi, Legemiddelformulering, Legemidler
Bilde av Anders Vik Vik, Anders Associate Professor +47-22857451 anders.vik@farmasi.uio.no Life Science, Medicinal chemistry, Organic chemistry, Chemistry, Lipids, Polyunsaturated fatty acids, Pharmaceutical chemistry, Natural product synthesis
Bilde av Asbjørn Vøllestad Vøllestad, Asbjørn Professor +47-22854640 99103624 asbjorn.vollestad@ibv.uio.no Local adaptation, Individual-based modeling, Nordic, Salmonids, Biology, Conservation biology, Ecology, Adaptation, Climate effects, Evolution, Life science, Life history, Life-history evolution, population ecology, Evolutionary Ecology
Bilde av Hanne Cecilie Winther-Larsen Winther-Larsen, Hanne Cecilie Professor +47-22857011 h.c.winther-larsen@ibv.uio.no Microbiology, Molecular Biology, Life Science
Bilde av Ole Andreas Løchen Økstad Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47-22854789 +47-92603952 +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Bioinformatikk, DNA sekvensering, Mikrobiologi, Evolusjon, Life Science, Genomer, Matforgiftning, Bioteknologi, Biologi, Livsvitenskap, Antibiotikaresistens, Molekylærbiologi, Biofilm
Bilde av Ole Andreas Løchen Økstad Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47-22854789 +47-92603952 +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Molecular biology, Microbiology, Food poisoning, Biotechnology, Biology, Life science, DNA sequencing, Biofilm, Evolution, Bioinformatics, Genomes
Bilde av Ove Alexander Høgmoen Åstrand Åstrand, Ove Alexander Høgmoen Postdoctoral Fellow +47-22854478 o.a.h.astrand@farmasi.uio.no Pharmaceutical chemistry, Medicinal chemistry, Chemistry, Pharmaceuticals, Life Science, Toxicology