Personer med emneord «Materialvitenskap og -teknologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av François Renard Renard, François Professor +47 22857740 francois.renard@geo.uio.no Geology, Geophysics, Geochemistry, Remote sensing, Geohazards, Hydrogeology, Geomechanics, Environmental Geology, Materialvitenskap og -teknologi
Bilde av François Renard Renard, François Professor +47 22857740 francois.renard@geo.uio.no Geologi, Geofysikk, Geokjemi, Remote sensing, Geofarer, Hydrogeologi, Gemekanikk, Miljøgeologi, Materialvitenskap og -teknologi
Bilde av Iouri Galperine Galperine, Iouri Professor emeritus iouri.galperine@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Kondenserte fasers fysikk, Teoretisk fysikk, Nano- og mikroteknologi
Bilde av Espen Flage-Larsen Flage-Larsen, Espen Forsker +47 97047421 espen.flage-larsen@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Materialvitenskap, Elektronstruktur, Transportegenskaper, Fornybar Energi, Modellering og simulering, Termoelektriske materialer
Bilde av Anette Eleonora Gunnæs Gunnæs, Anette Eleonora Førsteamanuensis +47 22852812 a.e.gunnas@fys.uio.no TEM, Materialvitenskap og -teknologi, Nano- og mikroteknologi, Energy challenges, Fornybar Energi, Nanomaterials, Nanopartikler
Bilde av Anja Røyne Røyne, Anja Forsker +47 22844175 +47 92629319 anja.royne@fys.uio.no Kondenserte fasers fysikk, Materialvitenskap og -teknologi
Bilde av Ole Martin Løvvik Løvvik, Ole Martin Professor II +47 22840689 o.m.lovvik@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Modellering og simulering, Nano- og mikroteknologi
Bilde av Iouri Galperine Galperine, Iouri Professor Emeritus iouri.galperine@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Nano- og mikroteknologi, Complex
Bilde av Blandine Fleur Prudence Feneuil Feneuil, Blandine Fleur Prudence bffeneui@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk, Reologi, Materialvitenskap og -teknologi, Byggematerialer, Skum, Emulsjoner
Bilde av Jonathan Polfus Polfus, Jonathan Førsteamanuensis jonathan.polfus@kjemi.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Nanoteknologi, Defektkjemi, Protonledere, 2D Materialer, SMN