Nettsider med emneord «3D-printing»

Image may contain: Font, Line, Parallel, Bicycle, Wheel.
Publisert 21. nov. 2010 18:49

Our goal is to contribute to the development of ever more intelligent systems. This can be systems that in specific tasks or environments can assist or replace human judgment, or it can be systems that can accomplish tasks we would like to automate.

Publisert 18. nov. 2010 14:50

I Robotikk og Intelligente systemer jobber vi ut i fra et ønske om å bidra i utvikling av stadig mer intelligente systemer. Dette kan være systemer som kan erstatte menneskelig dømmekraft eller utføre oppgaver vi ønsker å automatisere.

Publisert 29. jan. 2018 15:25
Publisert 26. nov. 2010 07:55
Publisert 26. nov. 2010 07:55
Publisert 3. nov. 2010 15:47