Nettsider med emneord «Almanakk for Norge» - Side 2

Kr. Birkeland
Publisert 22. sep. 2017 06:38
bildet viser forside til boks Almanakk for Norge 2022
Publisert 24. jan. 2011 11:41

Almanakk for Norge/Almanakk for Noreg har en forhistorie som går tilbake til 1643. Dens hovedinnhold i sin nåværende form er her kort beskrevet.

Publisert 24. jan. 2011 11:47
Publisert 24. jan. 2011 12:07

De regelmessige og vedvarende vekslingene mellom flo og fjære som følger Månens og Solas gang, har til alle tider fascinert folk som bor ved havet. Tidevannet har derfor, som navnet indikerer, fra gammelt av blitt knyttet til selve tiden.

Publisert 22. okt. 2013 16:02