Nettsider med emneord «Almanakken»

Publisert 10. nov. 2019 13:39

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Tromsø i Almanakk for Norge 2020:

Publisert 10. nov. 2019 13:36

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Trondheim i Almanakk for Norge 2020:

Publisert 10. nov. 2019 13:32

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Oslo i Almanakk for Norge 2020:

Publisert 29. des. 2018 13:45

Tabell til side 79:

Publisert 29. des. 2018 13:33

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Tromsø i Almanakk for Norge 2019:

Publisert 29. des. 2018 13:30

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Oslo i Almanakk for Norge 2019:

Publisert 29. des. 2018 13:30

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Trondheim i Almanakk for Norge 2019:

Kr. Birkeland
Publisert 22. sep. 2017 06:38
Publisert 21. sep. 2017 22:36

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Oslo i Almanakk for Norge 2018:

Publisert 21. sep. 2017 22:36

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Tromsø i Almanakk for Norge 2018:

Publisert 21. sep. 2017 22:36

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Trondheim i Almanakk for Norge 2018:

Publisert 21. sep. 2017 22:36

Tabell til side 80:

Publisert 27. okt. 2016 06:31

I 1816 ble Norges Bank etablert som grunnvollen for den nye norske stats pengevesen, og banken var ment å sikre den nye konstitusjonelle orden. Etableringen av Norges Bank stod med andre ord i direkte forbindelse med Grunnloven av 1814.

Publisert 25. okt. 2016 14:39

Tabell til side 48:

Publisert 25. okt. 2016 14:38

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Oslo i Almanakk for Norge 2017:

Publisert 25. okt. 2016 14:38

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Tromsø i Almanakk for Norge 2017:

Publisert 25. okt. 2016 14:38

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Trondheim i Almanakk for Norge 2017:

Publisert 23. okt. 2015 08:55

Høyesterett som den fremste representanten for den tredje statsmakt 1815–2015

 

Publisert 22. okt. 2013 16:20
Publisert 22. okt. 2013 16:02
Publisert 10. jan. 2012 11:34

Vi er leie for å måtte melda frå om at tabellen for deklinasjonen til Månen i Almanakk for Noreg for 2012 er den for 2011 og må bytast ut med tabellen nedanfor. Denne feilen gjeld berre nynorskutgåva av almanakken.

Publisert 24. jan. 2011 12:07

De regelmessige og vedvarende vekslingene mellom flo og fjære som følger Månens og Solas gang, har til alle tider fascinert folk som bor ved havet. Tidevannet har derfor, som navnet indikerer, fra gammelt av blitt knyttet til selve tiden.

Publisert 24. jan. 2011 11:47
Bildet kan inneholde: tekst, skrift, invitasjon.
Publisert 24. jan. 2011 11:41

Almanakk for Norge/Almanakk for Noreg har en forhistorie som går tilbake til 1643. Det året utgav Tyge Nielssøn en norsk almanakk for året 1644. Dette var faktisk den første 'boka' som ble trykt i Norge. Dette ble minnet 350 år senere under Bokåret i 1993. Etter 1644 måtte vi nøye oss med danske almanakker helt fram til 1804, bortsett fra en norsk almanakk for 1678. Fra 1804 har det kommet ut norske almanakker hvert år, fra 1814 redigert i Norge. Nest etter Bibelen og salmeboka var almanakken lenge den viktigste trykksaken i Norge. Fortsatt har almanakken svært mange trofaste lesere. Dens hovedinnhold i sin nåværende form er her kort beskrevet.